Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Projekt Comenius

Projekt Comenius

Studenti Gymnázia Trutnov jsou zapojeni do projektu nazvaného „Fitness First“. Jedná se o dvouletý projekt, který byl zahájen na podzim roku 2011 a ukončen v červenci 2013. Jedná se o bilaterální projekt, na kterém pracují naši studenti ve spolupráci se studenty naší partnerské školy Litherland High School.

Dlouhodobé spolupráci, která již trvá od roku 2003, bylo třeba dát nový impulz a najít pro ni nové zajímavé téma. Vzhledem k tomu, že český jazyk není součástí anglických osnov a nebylo tudíž možno projekt stavět na ryze lingvistických základech, anglická strana iniciovala vypracování projektu na téma „Zdravý životní styl“. Projekt byl nazván „Fitness First“ a je finančně podpořen z programu COMENIUS.


Popis akcí dosud uskutečněných v rámci projektu „Fitness First“:

V první etapě projektu se studenti zaměřili na vypracování dotazníku týkajícího se zdravého životního stylu, a jehož cílem bylo získání informací od svých spolužáků. Dotazník obsahoval 3 hlavní témata, a to pohybové aktivity, stravovací návyky a otázky denního režimu studentů. Zjištěné výsledky studenti vyhodnotili, popsali a zobrazili v názorných grafech a tabulkách. Podrobný popis tohoto dotazníkového šetření včetně výsledků najdete v přiložených souborech jako "Příloha 1". Celá prezentace ke stažení v přiložených souborech jako "Příloha 2".


Následně studenti zpracovali tento dotazník v anglické verzi, aby mohl být využit i v naší partnerské škole. V červnu byl dotazník zaslán do Litherland High School. Anglická verze dotazníku je v přiložených souborech jako "Příloha 3".


Na konci školního roku byli na naši školu pozváni na besedu se studenty MUDr. Pavel Balint a pan Filip Tomáš – profesionální fitness trenér. Oba dva jsou opravdovými odborníky na otázku zdravého životního stylu, a proto beseda s nimi studenty velmi zaujala. Mohli si porovnat svoje znalosti s názory odborníků a pochopitelně rozšířit je o nové poznatky. Oba lektoři byli příjemně překvapeni zájmem studentů o tuto problematiku i jejich znalostmi, a proto všechny pozvali na pokračování této akce, které proběhne tentokrát v trutnovském fitness centru Olymp. Fotografie z této najdete ve fotogalerii na konci článku. Článek shrnující práci na projektu do června 2012 vyšel v červnovém vydání Radničních listů pod názvem „Projekt Fitness First na trutnovském gymnáziu“. Celý text je k dispozici v přiložených souborech jako "Příloha 4"


Součástí projektu „Fitness First“ není jen činnost studentů, ale i učitelů. Proto skupina 18 pedagogů naší školy využila pozvání vedení a učitelů Litherland High school a zúčastnila se exkurze do jejich školy. Vzhledem k tomu, že nová budova školy byla otevřena teprve na jaře roku 2011 a patří k nejmodernějším v Evropě, bylo na co se dívat. Výměna zkušeností a neformální přátelská setkání jistě napomohla k dalšímu prohloubení našeho přátelství a spolupráce s anglickými učiteli. Exkurze ve škole byla poté doplněna o prohlídku pamětihodností a zajímavých míst v Liverpoolu a na zpáteční cestě i o některá další zajímavá místa, která většina učitelů měla možnost shlédnout poprvé. Článek o této cestě pod názvem „Učitelé trutnovského gymnázia v Liverpoolu“ vyšel v srpnovém vydání Radničních listů. Celý text je k dispozici v přiložených souborech jako "Příloha 5". Článek z RL najdete zde. Fotografie jsou opět umístěny ve fotogalerii.


Začátek školního roku 2012-13 byl zaměřen na zpracování velkého počtu dotazníků, které učitelé přivezli z Litherland High School. Výsledky byly opět zpracovány a znázorněny pomocí přehledných grafů. Studenti se pokusili rovněž získaná čísla interpretovat slovně a zároveň tyto výsledky porovnat s výsledky dotazníků z naší školy. V poslední etapě tyto závěry přeložili do anglického jazyka, aby mohly být prezentovány při jejich návštěvě v Liverpoolu. Výsledky anglických dotazníků spolu s jejich interpretací jsou k dispozici v přiložených souborech jako "Příloha 6". Interpretace v angličtině zde.


Odměnou za práci na projektu, a tudíž nejatraktivnější jeho částí se stala exkurze do Liverpoolu. Uskutečnila se na začátku října a byla tentokrát 10-denní ( dle podmínek stanovených programem Comenius). V Liverpoolu byli studenti již tradičně ubytováni v rodinách svých přátel, aby mohli procvičovat angličtinu co nejvíce. Program byl celý zajištěn naší partnerskou školou, která aktivity související s projektem doplnila o další velmi zajímavé akce. Činnost ve škole byla zaměřena zejména na sportovní aktivity, při kterých došlo i na vyzkoušení některé dosud neznámých nebo málo známých sportů. Rovněž jsme měli možnost prezentovat výsledky dotazníkového šetření a dalších výstupů projektu. Dostatek času zůstal i na poznávání zajímavých míst v Liverpoolu nebo návštěvu místních muzeí. Nejcennější však byla možnost poznat přímo na místě život v anglických rodinách, partnerské škole a vnímat společenské i kulturní zvyklosti Velké Británie. Na dny strávené s našimi anlickými přáteli určitě jen tak nezapomeneme a přátelské vztahy budeme dále rozvíjet a upevňovat. Písemná zpráva je k přečtení v přiložených souborech jako "Příloha 7".


V prosinci 2012 se studenti zapojili do sportovních akcí na naší škole. Každoročně učitelé tělesné výchovy pořádají v předvánočním čase „Vánoční laťku“, oblíbenou soutěž ve skoku do výšky, a také sportovní den nižšího gymnázia. Letos se na organizačním zajištění podíleli i naši studenti, kteří se zapojili ve funkci pomocných rozhodčí, zapisovatelů či dalších organizačních pomocníků. Všichni se na svých místech osvědčili a slíbili, že v dalších letech se zapojí znovu. Fotografie z těchto akcí jsou k dispozici v obrazové příloze.


V červnu 2013 jsme celý dvouletý projekt zakončili závěrečnou aktivitou, která navazovala na besedu o zdravém životním stylu, kterou jsme v trutnovském gymnáziu absolvovali v červnu 2012 s MUDr. Balintem a F. Tomášem. Pozvání do centra Summus Vita se dočkalo zcela konkrétních rozměrů a my jsme měli možnost nejen se seznámit s nejmodernějším zařízením umožňujícím vyšetření lidského organismu ve fyzické zátěži, ale i zařízení na vlastní kůži vyzkoušet a získat spoustu dalších užitečných informací. Celý text informující o návštěvě centra najdete v přiložených souborech jako "Příloha 8".


V rámci realizace celého projektu byl rovněž nepravidelně vydáván zpravodaj, který si kladl za cíl informovat další studenty, učitele či veřejnost o novinkách v projektu. Jednotlivá čísla zpravodaje si můžete prohlédnout níže.

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
fitness-first-finalff-1-1.pdf Příloha 1 STÁHNOUT
fitness-first-finalff-1-1.pptx Příloha 2 STÁHNOUT
fitness-first-dotaznik-angl-verze-1.pdf Příloha 3 STÁHNOUT
projekt-ff-na-trutnovskem-gymnaziu-1.pdf Příloha 4 STÁHNOUT
ucitele-trutnovskeho-gymnazia-v-liverpoolu-f.pdf Příloha 5 STÁHNOUT
interpretace-vysledku-dotazniku-ff-a-1.pdf Příloha 6 STÁHNOUT
studenti-v-liverpoolu-podzim-2012.pdf Příloha 7 STÁHNOUT
ukonceni-projektu-clanek-srpen-2013.pdf Příloha 8 STÁHNOUT
zpravodaj-ff-1.pdf Zpravodaj č. 1 STÁHNOUT
zpravodaj-ff-2.pdf Zpravodaj č. 2 STÁHNOUT