Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Projekt Comenius

Projekt Comenius

Studenti Gymnázia Trutnov jsou zapojeni do projektu nazvaného „Fitness First“. Jedná se o dvouletý projekt, který byl zahájen na podzim roku 2011 a ukončen v červenci 2013. Jedná se o bilaterální projekt, na kterém pracují naši studenti ve spolupráci se studenty naší partnerské školy Litherland High School.

Dlouhodobé spolupráci, která již trvá od roku 2003, bylo třeba dát nový impulz a najít pro ni nové zajímavé téma. Vzhledem k tomu, že český jazyk není součástí anglických osnov a nebylo tudíž možno projekt stavět na ryze lingvistických základech, anglická strana iniciovala vypracování projektu na téma „Zdravý životní styl“. Projekt byl nazván „Fitness First“ a je finančně podpořen z programu COMENIUS.


Popis akcí dosud uskutečněných v rámci projektu „Fitness First“:

V první etapě projektu se studenti zaměřili na vypracování dotazníku týkajícího se zdravého životního stylu, a jehož cílem bylo získání informací od svých spolužáků. Dotazník obsahoval 3 hlavní témata, a to pohybové aktivity, stravovací návyky a otázky denního režimu studentů. Zjištěné výsledky studenti vyhodnotili, popsali a zobrazili v názorných grafech a tabulkách. Podrobný popis tohoto dotazníkového šetření včetně výsledků najdete v přiložených souborech jako "Příloha 1". Celá prezentace ke stažení v přiložených souborech jako "Příloha 2".


Následně studenti zpracovali tento dotazník v anglické verzi, aby mohl být využit i v naší partnerské škole. V červnu byl dotazník zaslán do Litherland High School. Anglická verze dotazníku je v přiložených souborech jako "Příloha 3".


Na konci školního roku byli na naši školu pozváni na besedu se studenty MUDr. Pavel Balint a pan Filip Tomáš – profesionální fitness trenér. Oba dva jsou opravdovými odborníky na otázku zdravého životního stylu, a proto beseda s nimi studenty velmi zaujala. Mohli si porovnat svoje znalosti s názory odborníků a pochopitelně rozšířit je o nové poznatky. Oba lektoři byli příjemně překvapeni zájmem studentů o tuto problematiku i jejich znalostmi, a proto všechny pozvali na pokračování této akce, které proběhne tentokrát v trutnovském fitness centru Olymp. Fotografie z této najdete ve fotogalerii na konci článku. Článek shrnující práci na projektu do června 2012 vyšel v červnovém vydání Radničních listů pod názvem „Projekt Fitness First na trutnovském gymnáziu“. Celý text je k dispozici v přiložených souborech jako "Příloha 4"


Součástí projektu „Fitness First“ není jen činnost studentů, ale i učitelů. Proto skupina 18 pedagogů naší školy využila pozvání vedení a učitelů Litherland High school a zúčastnila se exkurze do jejich školy. Vzhledem k tomu, že nová budova školy byla otevřena teprve na jaře roku 2011 a patří k nejmodernějším v Evropě, bylo na co se dívat. Výměna zkušeností a neformální přátelská setkání jistě napomohla k dalšímu prohloubení našeho přátelství a spolupráce s anglickými učiteli. Exkurze ve škole byla poté doplněna o prohlídku pamětihodností a zajímavých míst v Liverpoolu a na zpáteční cestě i o některá další zajímavá místa, která většina učitelů měla možnost shlédnout poprvé. Článek o této cestě pod názvem „Učitelé trutnovského gymnázia v Liverpoolu“ vyšel v srpnovém vydání Radničních listů. Celý text je k dispozici v přiložených souborech jako "Příloha 5". Článek z RL najdete zde. Fotografie jsou opět umístěny ve fotogalerii.


Začátek školního roku 2012-13 byl zaměřen na zpracování velkého počtu dotazníků, které učitelé přivezli z Litherland High School. Výsledky byly opět zpracovány a znázorněny pomocí přehledných grafů. Studenti se pokusili rovněž získaná čísla interpretovat slovně a zároveň tyto výsledky porovnat s výsledky dotazníků z naší školy. V poslední etapě tyto závěry přeložili do anglického jazyka, aby mohly být prezentovány při jejich návštěvě v Liverpoolu. Výsledky anglických dotazníků spolu s jejich interpretací jsou k dispozici v přiložených souborech jako "Příloha 6". Interpretace v angličtině zde.


Odměnou za práci na projektu, a tudíž nejatraktivnější jeho částí se stala exkurze do Liverpoolu. Uskutečnila se na začátku října a byla tentokrát 10-denní ( dle podmínek stanovených programem Comenius). V Liverpoolu byli studenti již tradičně ubytováni v rodinách svých přátel, aby mohli procvičovat angličtinu co nejvíce. Program byl celý zajištěn naší partnerskou školou, která aktivity související s projektem doplnila o další velmi zajímavé akce. Činnost ve škole byla zaměřena zejména na sportovní aktivity, při kterých došlo i na vyzkoušení některé dosud neznámých nebo málo známých sportů. Rovněž jsme měli možnost prezentovat výsledky dotazníkového šetření a dalších výstupů projektu. Dostatek času zůstal i na poznávání zajímavých míst v Liverpoolu nebo návštěvu místních muzeí. Nejcennější však byla možnost poznat přímo na místě život v anglických rodinách, partnerské škole a vnímat společenské i kulturní zvyklosti Velké Británie. Na dny strávené s našimi anlickými přáteli určitě jen tak nezapomeneme a přátelské vztahy budeme dále rozvíjet a upevňovat. Písemná zpráva je k přečtení v přiložených souborech jako "Příloha 7".


V prosinci 2012 se studenti zapojili do sportovních akcí na naší škole. Každoročně učitelé tělesné výchovy pořádají v předvánočním čase „Vánoční laťku“, oblíbenou soutěž ve skoku do výšky, a také sportovní den nižšího gymnázia. Letos se na organizačním zajištění podíleli i naši studenti, kteří se zapojili ve funkci pomocných rozhodčí, zapisovatelů či dalších organizačních pomocníků. Všichni se na svých místech osvědčili a slíbili, že v dalších letech se zapojí znovu. Fotografie z těchto akcí jsou k dispozici v obrazové příloze.


V červnu 2013 jsme celý dvouletý projekt zakončili závěrečnou aktivitou, která navazovala na besedu o zdravém životním stylu, kterou jsme v trutnovském gymnáziu absolvovali v červnu 2012 s MUDr. Balintem a F. Tomášem. Pozvání do centra Summus Vita se dočkalo zcela konkrétních rozměrů a my jsme měli možnost nejen se seznámit s nejmodernějším zařízením umožňujícím vyšetření lidského organismu ve fyzické zátěži, ale i zařízení na vlastní kůži vyzkoušet a získat spoustu dalších užitečných informací. Celý text informující o návštěvě centra najdete v přiložených souborech jako "Příloha 8".


V rámci realizace celého projektu byl rovněž nepravidelně vydáván zpravodaj, který si kladl za cíl informovat další studenty, učitele či veřejnost o novinkách v projektu. Jednotlivá čísla zpravodaje si můžete prohlédnout níže.

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
fitness-first-finalff-1-1.pdf Příloha 1 STÁHNOUT
fitness-first-finalff-1-1.pptx Příloha 2 STÁHNOUT
fitness-first-dotaznik-angl-verze-1.pdf Příloha 3 STÁHNOUT
projekt-ff-na-trutnovskem-gymnaziu-1.pdf Příloha 4 STÁHNOUT
ucitele-trutnovskeho-gymnazia-v-liverpoolu-f.pdf Příloha 5 STÁHNOUT
interpretace-vysledku-dotazniku-ff-a-1.pdf Příloha 6 STÁHNOUT
studenti-v-liverpoolu-podzim-2012.pdf Příloha 7 STÁHNOUT
ukonceni-projektu-clanek-srpen-2013.pdf Příloha 8 STÁHNOUT
zpravodaj-ff-1.pdf Zpravodaj č. 1 STÁHNOUT
zpravodaj-ff-2.pdf Zpravodaj č. 2 STÁHNOUT