Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Erasmus+  Společně přírodou

Erasmus+ Společně přírodou


Projekt "SPOLEČNĚ PŘÍRODOU" postupně naplňuje naše gymnázium s partnerskou školou v Anglii - Litherand High School v Liverpoolu. Realizace je naplánovaná na období od 1. října 2017 do 31. prosince 2019. Významným pomocníkem se stala i Správa KRNAPu, kterou jsme oslovili, a pomáhá nám s realizací různých aktivit. I oni totiž v minulosti s NP Snowdonie spolupracovali.


Projekt je zaměřen na enviromentální problematiku a ochranu přírody v KRNAPu na české straně a v NP Snowdonia na straně britské. Oba národní parky mají řadu srovnatelných charakteristik, ale i své jedinečnosti, které budou děti různými aktivitami postupně rozkrývat. Sleduje i cíle internacionální spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích.


Do projektu je zapojeno 24 žáků z tercie a kvarty, kteří začali poznávat zajímavosti KRNAPu nejprve formou zpracovávání ppt prezentací na různá témata (historie, geomorfologie NP, endemitické organismy,  chráněné druhy rostlin a živočichů, způsob ochrany přírody i život lidí v krajině Krkonoš). 

V březnu 2018 proběhla v prostorách GTU přednáška Mgr. Jakuba Kašpara, náměstka ředitele Správy KRNAPu, který dětem představil vyjímečnost našich Krkonoš ve střední Evropě. Na začátku června jsme pod odborným vedením pracovníků z Oddělení ochrany přírody Mgr. Jana Materny a Ing. Tomáše Janaty prošli Sklenařovické ůdolí a Rýchory. Program exkurze byl zaměřen na invazivní druhy rostlin, obhospodařování luk a lesů, místní flóra a fauna. Obdivovali jsme vzácné vstavače, zajímavé druhy hmyzu, dešifrovali ptačí povídání a pochopili vzájemnou propojenost řady přírodních jevů. Vše jsme totiž pozorovali, všechno bylo kolem nás a navíc doplněné perfektním komentářem našich průvodců.


Další krkonošské putování proběhne po prázdninách a na podzim nás čeká i výjezd do Snowdonie. Už se těšíme.