Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Erasmus+  Společně přírodou

Erasmus+ Společně přírodou


listopad 2017


Učitelé biologie a anglického jazyka Gymnázia Trutnov navštívili partnerskou školou v Anglii - Litherand High School v Liverpoolu, kde proběhla první schůzka k projektu "SPOLEČNĚ PŘÍRODOU". Ředitelé obou škol se domluvili na personálním obsazení a harmonogramu aktivit, které budou obě partnerské strany se skupinou vybraných žáků postupně naplňovat.  

Projekt je zaměřen na enviromentální problematiku a ochranu přírody v KRNAPu na české straně a v NP Snowdonia na straně britské. Oba vybrané národní parky mají řadu srovnatelných charakteristik, ale i své jedinečnosti, které budou děti různými aktivitami postupně rozkrývat. Sleduje i cíle internacionální spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích. Realizace je naplánovaná na období od 1. října 2017 do 31. prosince 2019
Z naší školy se do projektu se zapojilo 24 žáků z tercie a kvarty, kteří začali poznávat zajímavosti KRNAPu nejprve formou zpracovávání ppt prezentací na různá témata (historie a geomorfologie NP, endemitické organismy,  chráněné druhy rostlin a živočichů, způsob ochrany přírody i život lidí v krajině Krkonoš).  K nahlédnutí jsou v přiložených souborech.

březen 2018


Naším významným pomocníkem se stala Správa KRNAPu, kterou jsme  v únoru oslovili, a pomáhá nám s realizací různých aktivit. I oni totiž v minulosti s britským NP Snowdonie spolupracovali a plánují další pokračování. V březnu 2018 proběhla v prostorách GTU přednáška Mgr. Jakuba Kašpara, náměstka ředitele Správy KRNAPu, který dětem představil vyjímečnost našich Krkonoš ve střední Evropě. 

 

červen 2018


Na začátku června jsme pod odborným vedením pracovníků z Oddělení ochrany přírody Mgr. Jana Materny a Ing. Tomáše Janaty prošli Sklenařovické ůdolí a Rýchory. Program exkurze byl zaměřen na invazivní druhy rostlin, obhospodařování luk a lesů, místní flóra a fauna. Obdivovali jsme vzácné vstavače, zajímavé druhy hmyzu, dešifrovali ptačí povídání a pochopili vzájemnou propojenost řady přírodních jevů. Vše jsme totiž pozorovali, všechno bylo kolem nás a navíc doplněné perfektním komentářem našich průvodců.


září 2018


Začala škola a my pokračujeme v práci na projektu. Naši žáci (tentokrát již kvartáni a kvintáni) se připravují na cestu do NP Snowdonia, na kterou se vydáme 3. října 2018. V pátek 21. září proběhla informativní schůzka s rodiči dětí, které vyjíždějí za poznáváním Walesu a následně Liverpoolu. Svoji spokojenost s naplánovaným programem vyjádřili slovy, že by velmi rádi jeli s námi. 


PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
krnap-logo.pdf STÁHNOUT
logo.pdf STÁHNOUT
krnap-geologie.pdf STÁHNOUT
krsnow-geology.pdf STÁHNOUT
geology.pdf STÁHNOUT