Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Erasmus+  Společně přírodou

Erasmus+ Společně přírodou


listopad 2017


Učitelé biologie a anglického jazyka Gymnázia Trutnov navštívili partnerskou školou v Anglii - Litherand High School v Liverpoolu, kde proběhla první schůzka k projektu "SPOLEČNĚ PŘÍRODOU". Ředitelé obou škol se domluvili na personálním obsazení a harmonogramu aktivit, které budou obě partnerské strany se skupinou vybraných žáků postupně naplňovat.  

Projekt je zaměřen na enviromentální problematiku a ochranu přírody v KRNAPu na české straně a v NP Snowdonia na straně britské. Oba vybrané národní parky mají řadu srovnatelných charakteristik, ale i své jedinečnosti, které budou děti různými aktivitami postupně rozkrývat. Sleduje i cíle internacionální spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích. Realizace je naplánovaná na období od 1. října 2017 do 31. prosince 2019
Z naší školy se do projektu se zapojilo 24 žáků z tercie a kvarty, kteří začali poznávat zajímavosti KRNAPu nejprve formou zpracovávání ppt prezentací na různá témata (historie a geomorfologie NP, endemitické organismy,  chráněné druhy rostlin a živočichů, způsob ochrany přírody i život lidí v krajině Krkonoš).  K nahlédnutí jsou v přiložených souborech.

březen 2018


Naším významným pomocníkem se stala Správa KRNAPu, kterou jsme  v únoru oslovili, a pomáhá nám s realizací různých aktivit. I oni totiž v minulosti s britským NP Snowdonie spolupracovali a plánují další pokračování. V březnu 2018 proběhla v prostorách GTU přednáška Mgr. Jakuba Kašpara, náměstka ředitele Správy KRNAPu, který dětem představil vyjímečnost našich Krkonoš ve střední Evropě. 

 

červen 2018


Na začátku června jsme pod odborným vedením pracovníků z Oddělení ochrany přírody Mgr. Jana Materny a Ing. Tomáše Janaty prošli Sklenařovické údolí a Rýchory. Program exkurze byl zaměřen na invazivní druhy rostlin, obhospodařování luk a lesů, místní flóra a fauna. Obdivovali jsme vzácné vstavače, zajímavé druhy hmyzu, dešifrovali ptačí povídání a pochopili vzájemnou propojenost řady přírodních jevů. Vše jsme totiž pozorovali, všechno bylo kolem nás a navíc doplněné perfektním komentářem našich průvodců.


září 2018


Začala škola a my pokračujeme v práci na projektu. Naši žáci (tentokrát již kvartáni a kvintáni) se připravují na cestu do NP Snowdonia, na kterou se vydáme 3. října 2018. V pátek 21. září proběhla informativní schůzka s rodiči dětí, které vyjíždějí za poznáváním Walesu a následně Liverpoolu. Svoji spokojenost s naplánovaným programem vyjádřili slovy, že by velmi rádi jeli s námi. 

říjen 2018 


Středa odpoledne 3. října, na Jiráskově náměstí čeká luxusní autobus firmy TAD a kufry všech účastníků projektu "Společně přírodou". Vyjíždíme na ostrovy - do Walesu a Anglie.
Ve čtvrtek navečer přijíždíme do vzdělávacího centra NP Snowdonia v Plas Tan y Bwlch, kde se na 3 noci ubytujeme ve starém tudorovském sídle s bohatou historií. Odbornou biologicko - ochranářskou část s námi v pátek ráno zahájil pan ředitel vzdělávacího centra - přednáška o NP a hlavní cíle ochrany přírody ve Walesu. Následná vycházka do nejbližšího okolí centra za doprovodu odborného průvodce je zaměřená botanicky a ekologicky. Odpolední návštěva muzea břidlice v Llanberis je exkurzí do historie těžby a zpracování břidlice, ale i do těžkého života lidí. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na jedné z nejkrásnějších pláží na území Snowdonie Criccieth Beach.
V sobotu 6. října autobusem vyjíždíme do horského sedla Pen y Pass, odkud se pěšky vydáváme pod vrchol nejvyšší hory Snowdon. Opět za doprovodu odborného pracovníka NP, který nás cestou seznamuje s typickou horskou krajinou, se způsobem hospodaření v horských enklávách (ovečky jsou všude kolem nás), s tradičním životem Welšanů na venkově (jsou vlastníky většiny pozemků v NP). Zajímá nás turistické využívání lokality, opuštěný důl na měď i oplocené "zahrádky", ve kterých probíhá výzkum vhodných dřevin na zalesnění horských partií. Během horské túry sbíráme fotografický materiál, který využijeme při grafickém zpracování výstupů projektu. Naštěstí nám přálo počasí - sluníčko, bez deště, modrá obloha a ostrý studený vítr. A zároveň nás "horský vůdce" učí některá slovíčka z welštiny, která je velmi odlišná od angličtiny. Zpáteční cestu do Plas Tan y Bwlch jsme si zpestřili jízdou historickým parním vlakem po úzkokolejné železnici (pozůstatek po intenzivní těžbě břidlice v minulých dobách).
V neděli ráno se procházíme nádhernou zahradou kolem tudorovského sídla - obdivujeme vzrostlé exotické dřeviny i kvetoucí rostliny, meandrující řeku, kamenné domy s břidlicovými střechami a loučíme se se Snowdonií. Poslední den našeho putování po Walesu končíme návštěvou městečka Betws y Coed, středověkého hradu v Conwy (památka Unesco) a zastávkou v přímořském lázeňském letovisku Llandudno. Přejíždíme do Liverpoolu, kde nás očekávají kamarádi z partnerské školy Litherland High School, kteří jsou i partnery našeho projektu "Společně přírodou".

Po společném uvítání ve škole (a nezbytné výměně dojmů z cesty po Walesu i o "dočasném" domově v anglických rodinách) se děti pustily do přípravy společné konference, která měla představit výsledky jejich dosavadní práce. Formou ppt prezentací se pokoušeli kompletovat základní informace týkající se obou sledovaných národních parků. Společný následující program se zaměřil na třídění informací o Snowdonii i získaného obrazového materiálu, hledání prvních nápadů pro grafické zpracování výstupů projektu (fotovýstava, kalendář, informační skládačka, informační panel). Během pobytu žáci obou škol navštívili také některá významná liverpoolská muzea (Word Museum, Merseyside Maritime Museum, Museum of Liverpool) a další typické dominanty Liverpoolu - Albert Docks, Matthew Street (the Beatles), Crosby Beach se stovkou soch tzv. Ironmen. 
 
A po návratu z UK pokračujeme v práci na výstupech projektu. První schůzka zaměřená na porovnání obou národních parků z různých hledisek (geografie, turismus, sportovní aktivity, tradiční způsob života lidí, těžba surovin, ochrana přírodního fondu) vychází z našeho poznávacího pobytu. Výsledky bude dokumentovat infopanel doplněný fotografiemi z Krkonoš a Snowdonie.

listopad 2018 


Zpracováváme texty, vybíráme a navrhujeme obrazový materiál pro infopanely, ve kterých porovnáváme oba NP.
 
  
  
  

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
krnap-logo.pdf STÁHNOUT
logo.pdf STÁHNOUT
krnap-geologie.pdf STÁHNOUT
krsnow-geology.pdf STÁHNOUT
geology.pdf STÁHNOUT