Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Žádost o ošetřovné

Podrobnosti na odkazu níže.

Odkaz

Nově zrekonstruovaná školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna

O jídelně, kontakty, přihlášení ke stravování


  Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. 

  Strávník se přihlašuje na základě vyplnění této přihlášky na celý školní rok 2015/2016 k pravidelnému odběru stravy. Strávník, který se nebude stravovat více jak dva měsíce, bude ze stravování vyřazen.
  Pro zařazení strávníka do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce (tj. v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016). Dosáhne-li strávník v období 1. 9. 15 do 31. 8. 16 patnácti let (např. 31. 8. 16, musí již od září 2015 platit částku 570,-Kč měsíčně). Proto prosím o vyplnění kolonky s datem narození strávníka. 
  V případě onemocnění je strávník povinen se odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je v době od 11.40 do 14.20 hod. možno stravu odebrat. Další dny v době nemoci nemá nárok na oběd. Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit režijní náklady! Odhlášky budou přijímány telefonicky nebo osobně do 14,00 hodin na následující den, případně do 7,00 telefonicky na daný den. Při odhlášení je nutno uvést jméno, třídu a termín pro odhlášení. Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit v jídelně a prodloužit odhlášku. 
  Strávník si musí stravu přihlašovat, nemá ji automaticky přihlášenou. Přihlašování a odhlašování stravy lze také provádět přes internet na stránkách www.strava.cz., kde musíte zadat číslo zařízení 4251 jméno uživatele a heslo(na požádání Vám vydá vedoucí stravování) nebo v aplikaci https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz změny se provádějí jako na boxu ve škole ob jeden den, do 17.00hod. 
  Platby stravného jsou prováděny trvalým příkazem nebo jednorázovými platbami, nejpozději do konce měsíce na měsíc následující. K evidenci strávníka je nutno pořídit čip v ceně 60,- Kč, kterým se strávník prokazuje v jídelně po celou dobu školní docházky, (slouží také k otevírání dveří při vstupu do školy). Při ztrátě čipu je nutno zakoupit nový. Pokud strávník čip zapomene, omluví se u vedoucí jídelny, která ověří, zda má zaplaceno stravné na daný den a vydá potvrzení pro vydání stravy. Přeplatky stravného budou vráceny maturitním ročníkům, (v měsíci červenci) na Vámi zadaný účet. Ostatním strávníkům budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku nebo vráceny pouze na vyžádání. Telefonický kontakt do ŠJ je 499815627 (se záznamníkem) nebo na mailu guntherova@gymnaziumtu.cz.

            

Vnitřní řád ŠJ Gymnázia Trutnov je k dispozici v přiloženém souboru.PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVNÉMU

Přihlášku si strávník musí vytisknout oboustranně. Přihláška má dva díly, vyplnit se musí oba, jeden díl přihlášky dostane strávník zpátky s vyplněným variabilním symbolem. Stravné se platí vždy měsíc dopředu (v srpnu se platí na měsíc září). Trvalý příkaz se zadává od měsíce srpna a končí se měsícem květnem. Je možné platit i jednorázovými platbami (strávník si zašle např. 2000,- Kč, přihlašuje si obědy a když mu peníze docházejí zašle si další platbu. Stav účtu vidí při přihlašivání obědů jak na boxu ve škole tak i na Internetu, údaje si strávník vyzvedne u vedoucí stravování.Vedení jídelny

 • Martina Güntherová
 • 499 815 627
 • guntherova@gymnaziumtu.cz

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
prihlaska-ke-stravnemu-2019-2020.pdf Přihláška ke stravnému 2019/2020 STÁHNOUT
vnitrni-rad-skolni-jidelny-1-1-2015-1.pdf Vnitřní řád ŠJ Gymnázia Trutnov STÁHNOUT