Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Nově zrekonstruovaná školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna

O jídelně, kontakty, přihlášení ke stravování


Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravováníStrávník se přihlašuje na základě vyplnění této přihlášky na celou dobu školní docházky k pravidelnému odběru stravy. Pokud se nebude stravovat déle, než dva měsíce, bude ze stravování vyřazen. Pro zařazení strávníka do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce (1.9.- 31.8). V případě onemocnění je strávník povinen se odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je v době od 11.40 do 14.20 hod. možno stravu odebrat. Další dny v době nemoci nemá nárok na oběd. Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit režijní náklady! Odhlášky budou přijímány telefonicky nebo osobně do 14,00 hodin na následující den, případně do 7,00 telefonicky na daný den. Při odhlášení je nutno uvést jméno, třídu a termín pro odhlášení. Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit v jídelně a prodloužit odhlášku. Strávník si musí stravu přihlašovat, nemá ji automaticky přihlášenou. 

Přihlašování a odhlašování stravy lze také provádět přes internet na stránkách www.strava.cz., kde musíte zadat číslo zařízení 4251 jméno uživatele a heslo (na požádání Vám vydá vedoucí stravování), změny se provádějí jako na boxu ve škole ob jeden den, do 17.00hod. 

Platby stravného jsou prováděny trvalým příkazem nebo jednorázovými platbami, nejpozději do konce měsíce na měsíc následující. K evidenci strávníka je potřeba ISIC karta nebo čip. ISIC kartou nebo čipem se strávník prokazuje v jídelně po celou dobu školní docházky. Kartu nebo čip si student (zaměstnanec) zakoupí pro vstup do školy. Pokud strávník kartu nebo čip zapomene, omluví se u vedoucí jídelny, která ověří, zda má zaplaceno stravné na daný den a vydá potvrzení pro vydání stravy. Přeplatky stravného budou vráceny maturitním ročníkům, (v měsíci červenci) na Vámi zadaný účet. Ostatním strávníkům budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku nebo vráceny pouze na vyžádání v měsíci červenci. Telefonický kontakt do ŠJ je 736 633 384, 499 815 627 ( se záznamníkem).  Vnitřní řád ŠJ Gymnázia Trutnov je k dispozici v přiloženém souboru.


Přihlášení ke stravování


Přihlášku si strávník musí vytisknout oboustranně. Přihláška má dva díly, vyplnit se musí oba, jeden díl přihlášky dostane strávník zpátky s vyplněným variabilním symbolem. Stravné se platí vždy měsíc dopředu (v srpnu se platí na měsíc září). Trvalý příkaz se zadává od měsíce srpna a končí se měsícem květnem. Je možné platit i jednorázovými platbami (strávník si zašle např. 2000,- Kč, přihlašuje si obědy a když mu peníze docházejí zašle si další platbu). Stav účtu vidí při přihlašování obědů jak na boxu ve škole, tak i na Internetu. Údaje si strávník vyzvedne u vedoucí stravování.Martina Güntherová, vedoucí stravování

Vedení jídelny

  • Martina Güntherová
  • 499 815 627
  • guntherova@gymnaziumtu.cz

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
sj-gtu-cenik-od-01042022.pdf Ceník stravného od 1. 4. 2022 STÁHNOUT
prihlaska-ke-stravnemu-od-1-4-2022.doc přihláška ke stravnému od 1.4.2022 STÁHNOUT
vnitrni-rad-sj-gtu-23.pdf Vnitřní řád školní jídelny od 1. 9. 2023 STÁHNOUT
prihlaska-ke-stravnemu-od-1-4-2024.pdf Přihláška ke stravnému od 1.4.2024 STÁHNOUT
vnitrni-rad-sj-gtu-od-1-4-24.pdf Vnitřní řád školní jídelny od 1. 4. 2024 STÁHNOUT
cenik-obedu-ve-skolni-jidelne-od-1-4-2024.pdf Ceník stravného od 1. 4. 2024 STÁHNOUT
prihlaska-ke-stravnemu-od-1-4-2024.doc Přihláška ke stravnému od 1.4.2024 STÁHNOUT