Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Budova Gymnázia Trutnov

O škole

O škole

Studium na Gymnáziu Trutnov

Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!

Gymnázium Trutnov je významná střední škola v rámci našeho okresu i kraje s historickou tradicí od roku 1920. Dnes poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium všeobecné (7941K/81 a 7941K/41). Vytváří předpoklady pro studium absolventa na libovolné vysoké nebo vyšší odborné škole. Je to škola státní, studium na ní není vázáno na žádné poplatky. Organizuje výuku ve dvou formách - osmiletém a čtyřletém studiu. Přijímací zkoušky jsou realizovány v souladu s platnou legislativní úpravou jako jednotné a testování zajišťuje společnost CERMAT. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz. 


Škola přijímá vždy  30 nových žáků do jedné třídy osmiletého a 60 nových žáků do dvou rovnocenných tříd čtyřletého gymnázia. Studium má všeobecné zaměření a výuka je organizováno podle školních vzdělávacích programů, které si škola sama sestavila.


Výuka probíhá v 16 třídách a zajišťuje ji 42 pedagogických pracovníků. Pro výuku slouží 28 místností, z toho je 19 specializovaných (fyzika, chemie, biologie, výpočetní technika, hudební výchova, třídy s PC a zobrazovací či interaktivní technikou, podkrovní posluchárna). Součástí školy je sportovní hala, malá tělocvična, posilovna, letní asfaltová hřiště a atletické hřiště. Stravování je zajištěno ve školní jídelně přímo v budově školy.


Každý žák absolvuje povinně výuku dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny nebo francouzštiny, v případě dostatečného zájmu i ruštiny. Má možnost se účastnit výměnných zájezdů organizovaných školou za režijní ceny. Škola také běžně poskytuje možnost přerušit studia a absolvovat jeden školní rok v cizině. V rámci práce podle školních vzdělávacích plánů se žáci účastní zimního a letního sportovního kurzu, vodáckého výcviku a výuky plavání, žáci nižších tříd víceletého gymnázia navíc i seznamovacího pobytu a tábornického pobytu v přírodě. Svůj odborný profil si každý žák určuje volbou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia.


Absolventi školy mají především předpoklady k dalšímu rozvoji své osobnosti při studiu na vysokých nebo vyšších školách a vzhledem k dobré znalosti jazyků, dovednostem při obsluze počítače a všeobecnému přehledu nacházejí široké uplatnění i v praxi.