Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Würzburg-Trutnov

Würzburg-Trutnov


Studenti z partnerského města Würzburg navštívili Trutnov (13. - 18. 6. 2023)

Tři dny plné intenzivního programu strávilo 20 studentů dějepisného semináře a jejich dva učitelé z Wirsberg-Gymnasium ve Würzburgu v naší škole, v Trutnově i jeho okolí.

První den došlo po řadě týdnů elektronické komunikace k osobnímu setkání našich i německých studentů a pedagogů. Po přivítání panem ředitelem Mgr. Petrem Skokanem následovaly sportovní aktivity v hale. Němečtí studenti si poprvé v životě vyzkoušeli florbal, ten je v Německu téměř neznámým sportem. Nadchl je a prý budou žádat německou školu o nákup florbalové výbavy a zařazení florbalu do výuky. Program ve škole pokračoval výtvarným projektem, při kterém si každý student vyrobil obrázek jedné známé trutnovské stavby. Jak se práce povedly, můžete posoudit v galerii fotografií. Společný oběd v naší školní jídelně završil dopoledne. Odpoledne nás na Nové radnici přijal místostarosta Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych. Bylo to milé setkání a němečtí studenti se dozvěděli další informace o našem městě. Pak následovalo poznávání trutnovských památek a zajímavostí podle mapky a řešení kvízu, který připravila naše studentka. Společnost česko-německého porozumění Trutnov-Krkonoše, z.s. pod vedením Mgr. Štěpánky Šichové zorganizovala pro studenty besedu s pamětnicemi. Ta navazovala na stálou výstavu Muzea města Ústí nad Labem, kterou německá skupina navštívila cestou do Čech. Tématem výstavy i besedy byla staletí soužití česky i německy mluvících obyvatel a následné vysídlení Němců.

Druhý den pobytu byl ve znamení výletů. Dopoledne německo-česká skupina navštívila pozůstatky bývalé obce Sklenářovice. Mgr. Jiří Svoboda připravil zajímavou exkurzi, při které se všichni díky výkladu, pracovnímu listu i závěrečného testu dověděli mnoho zajímavého. Vyluštěné GPS souřadnice dovedly studenty ke sladkému pokladu. Odpoledne jsme se přenesli o několik staletí zpět a navštívili barokní areál Kuks. Německý Würzburg bývá nazýván barokní perlou Franků, tentokrát mohli němečtí přátelé obdivovat barokní perlu našeho regionu. Po návratu do Trutnova byla domluvena návštěva Státního okresního archivu. Pan ředitel Mgr. Roman Reil prezentoval studentům řadu zajímavých a cenných archiválií. Druhý den završila prohlídka bývalé obce Debrné a opravovaného hřbitova pod vedením Mgr. Štěpánky Šichové.

Poslední den nás čekal výstup Obřím dolem do sedla a přechod Úpského rašeliniště na Luční boudu. Vrchol Sněžky zůstal zahalen, ale při výstupu na hřeben se vyjasnilo a Sněžka, Modrý důl, Pec i Černá hora se ukázaly ve své kráse. Při sestupu do Pece hory ukázaly, jak rychle se mění počasí, protože začalo intenzívně pršet.

Zažili jsme tři společné, zážitky naplněné dny. V září, až začne nový školní rok, vyrazí 18 českých studentek a studentů v doprovodu 2 učitelů na návštěvu německého Würzburgu. Už nyní se těšíme na další společné setkání.

Cestu do Trutnova finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a město Würzburg.


Jak jsme poznávali Würzburg (17. - 21. 9. 2023)

Krátce po zahájení školního roku završilo 18 studentů maturitního ročníku spolu s pedagogickým doprovodem první studentskou výměnu Gymnázia Trutnov s Wirsberg-Gymnasium Würzburg poznávací cestou do oblasti německých Franků.

Naše cesta započala v neděli ráno, když jsme se autobusem vypravili směr Würzburg. Cesta nám velmi rychle utekla, a to i díky zastávce v Norimberku, kde jsme si prošli historickou část města a areál, který byl dříve využíván ke stranickým sjezdům NSDAP. Po našem příjezdu do Würzburgu jsme se ubytovali a následně jsme se vydali na večerní prohlídku města.

Druhý den nás po vydatné snídani dovedla paní Karen Flöter, organizátorka našeho výměnného pobytu, na Wirsberg-Gymnasium. Zde nás přivítala zástupkyně ředitele společně s německými studenty, kteří nás následně provedli po škole. Dalšího přivítání jsme se dočkali na historické radnici od místostarostky města Würzburg, které je od roku 2008 partnerským městem Trutnova. Poté jsme měli rozchod, během kterého jsme si prohlédli historické centrum s dómem, Mariánskou kapli a den jsme zakončili výšlapem na pevnost Marienberg. Večer jsme navštívili typickou bavorskou zahrádku „Goldene Gans“.

V úterý jsme zamířili do Roentgenova muzea a pak do biskupské Rezidence. Odpoledne jsme si zpříjemnili plavbou lodí po Mohanu do nedalekého Veitshöchheimu, letního sídla würzburských biskupů. Za tento zážitek děkujeme městu Würzburg, které plavbu zafinancovalo. Navečer se ti nejstatečnější z nás vydali okusit zdejší lezeckou stěnu.

Předposlední den našeho pobytu nás čekal celodenní výlet do Rothenburgu ob der Tauber, nádherného středověkého města. Nejvíce nás zaujaly hradby, kostel svatého Jakoba a výhled z věže radnice na celé město. Po návratu nás čekala beseda s německými studenty, jejich rodiči a zástupci školy. Připomněli jsme si německou návštěvu v Čechách, ochutnali zdejší speciality a rozloučili se. Jednalo se totiž o naše poslední společné chvíle.

Než jsme definitivně opustili Německo, zastavili jsme se ještě v Bamberku, prohlédli si zdejší památky, zejména slavný bamberský dóm, a vyrazili směr Trutnov.

Celý pobyt jsme si moc užili, měli jsme spoustu nových zážitků a těšíme se na nějaké další, např. při vernisáži výstavy fotografií z naší cesty v úterý 31. 10. v 16 hodin v galerii Dračí ulička v naší škole.

Speciální poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti a městu Trutnov za finanční podporu akce.

                                                                                                                    text: Gabriel Záruba, Jan Lazák a Petra Tichá, fota: účastníci výměny


Vernisáž výstavy fotografií "Jak jsme poznávali Würzburg"

https://trutnovinky.cz/zpravy/kultura/2023/listopad/studenti-v-galerii-draci-ulicka-na-fotografiich-mapuji-pobyt-ve-wurzburgu/

 

GALERIE


PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
bericht-mit-fotos-final-1.pdf Reportáž německých studentů o jejich cestě do Trutnova STÁHNOUT
wurzburg-reportaz-s-fotkami-w.pdf Reportáž českých studentů o jejich cestě do Würzburgu STÁHNOUT