Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Jsme tu pro naše studenty a jsme jim kdykoliv k dispozici.


 

Mgr. Dana Skokanová

 

Konzultační hodiny:

PONDĚLÍ:     10:00 - 11:30

ÚTERÝ:           7:30 - 7:50 

další možné termíny po předchozí telefonické domluvě

    


kontakt:

skokanova@gymnaziumtu.cz             telefon: 499 840 093

 

Co můžete od výchovné poradkyně očekávat?

Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům, zaměřuje se na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců. 

Činnost výchovných poradců vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č.27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).                                                                                                        

 


Jak je zajištěno výchovné poradenství u nás ve škole?

Formou individuálních konzultací se žáky a jejich zákonnými zástupci nabízíme pomoc při řešení různých výchovných a studijních problémů, organizujeme přednášky a besedy, spolupracujeme s odbornými pracovišti v Trutnově: Pedagogicko - psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Středisko výchovné péče Varianta. 

Oblasti našeho působení:

Kariérní poradenství - průběžně během studia výchova k volbě povolání, pomoc při výběru volitelných předmětů, poskytování informací o možnostech pomaturitního studia na vysokých školách a vyšších odborných školách. Předávání informací o jednotlivých typech škol prioritně žákům maturitních ročníků. Informuje žáky o možnostech přípravných kurzů a akcích, které jednotlivé typy škol nabízejí.
Po přijímacích zkouškách zpracovává statistiky přijetí žáků na školy, které jsou součástí výroční zprávy a slouží k poskytování informací o naších absolventech.
 
Informační servis kariérního poradenství je  zveřejňován na nástěnce výchovného poradenství a na webových stránkách školy.                                                                                                                                              
Speciální vzdělávací potřeby žáků - evidence žáků s SVP a spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Trutnově, Speciálními pedagogickými centry a rodiči jednotlivých žáků. Zajištění informovanost pedagogického sboru o přiznaných podpůrných opatřeních těchto žáků a následná koordinace práci s těmito žáky. Spolupráce výchovné poradkyně s vedením školy, metodikem prevence sociálně patologických jevů, pedagogickým sborem a především s třídními učiteli při řešení výchovných a vzdělávacích potíží žáků.
Naším společným cílem je vytvořit přátelské studijní prostředí ve škole, podporovat osobnostní rozvoj žáků, vyhledávat talenty, poskytnout individuální studijní plány pro cizince, sportovce, nadané i handicapované studenty..

Veškeré získané informace z oblasti  výchovného poradenství jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. 


Informační servis

POMATURITNÍ STUDIUM   (VŠ, VOŠ, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, PŘÍPRAVNÉ KURZY, JAZYKOVÉ ŠKOLY)

www.vysokeskoly.cz

www.kampomaturite.cz

www.fakulta.cz

www.najdivs.cz

www.gaudeamus.cz

www.vejska.cz/vysoke-skoly

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.vyssiodborneskoly.com

www.adresarskol.cz

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

www.vysokeskoly.com/terminy-podani-prihlasek/


PŘÍPRAVNÉ KURZY NA VŠ A VOŠ

MATURITA

www.novamaturita.cz

www.scio.cz/maturita

maturita.cz


PŘEHLED VŠ a VOŠ

www.kampomaturite.cz/adresar-vs


ZAMĚSTNÁNÍ

www.uradprace.cz

portal.mpsv.cz

upcr.cz

www.prace.cz

www.jobs.cz

www.grafton.cz

www.profesia.cz

www.vyplata.cz

kariera. ihned.cz

zamestnani.idnes.cz

 

PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ

www.gwo.cz

www.istp.cz