Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Jsme tu pro naše studenty a jsme jim kdykoliv k dispozici.


 

Mgr. Dana Skokanová

 

Konzultační hodiny:

PONDĚLÍ:     7:30 - 8:30 hod.

další možné termíny vždy po předchozí telefonické domluvě

    


kontakt:

skokanova@gymnaziumtu.cz             telefon: 499 840 093

 

Co můžete od výchovné poradkyně očekávat?

Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům, zaměřuje se na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců. 

Činnost výchovných poradců vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č.27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).                                                                                                        

 


Jak je zajištěno výchovné poradenství u nás ve škole?

Formou individuálních konzultací se žáky a jejich zákonnými zástupci nabízíme pomoc při řešení různých výchovných a studijních problémů, organizujeme přednášky a besedy, spolupracujeme s odbornými pracovišti v Trutnově: Pedagogicko - psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Středisko výchovné péče Varianta. 

Oblasti našeho působení:

Speciální vzdělávací potřeby žáků - evidence žáků s SVP a spolupráce s PPP v Trutnově, SPC a rodiči jednotlivých žáků. Zajištění informovanost pedagogického sboru o přiznaných podpůrných opatřeních těchto žáků a následná koordinace práci s těmito žáky. Spolupráce výchovné poradkyně s vedením školy, metodikem prevence sociálně patologických jevů, pedagogickým sborem a především s třídními učiteli při řešení výchovných a vzdělávacích potíží žáků.
Naším společným cílem je vytvořit přátelské studijní prostředí ve škole, podporovat osobnostní rozvoj žáků, vyhledávat talenty, poskytnout individuální studijní plány pro cizince, sportovce, nadané i handicapované studenty.

Kariérní poradenství - během studia na GTU probíhá informovanost k volbě povolání, pomoc při výběru volitelných předmětů, poskytování informací o možnostech pomaturitního studia na vysokých a vyšších odborných školách. Průběžné předávání informací o jednotlivých typech škol je prioritně směřováno žákům maturitních ročníků. Nabídky o možnostech přípravných kurzů, dny otevřených dveří na VŠ, veletrhy škol, přehledy studijních  oborů jsou průběžně aktualizovány na nástěnce výchovného poradenství (2. patro). Nově jsou organizovány besedy s našimi absolventy, kde prezentují možnosti studia své VŠ (lékařská fakulta, fakulta multimediální komunikace). 
Po přijímacích zkouškách jsou zpracovány statistiky přijatých žáků na školy, které jsou součástí výroční zprávy a slouží k poskytování informací o naších absolventech.
 
Informační servis kariérního poradenství je  zveřejňován na nástěnce výchovného poradenství a na webových stránkách školy.                                                                                                                                              
Veškeré získané informace z oblasti  výchovného poradenství jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. 


Informační servis

POMATURITNÍ STUDIUM   (VŠ, VOŠ, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, PŘÍPRAVNÉ KURZY, JAZYKOVÉ ŠKOLY)

www.vysokeskoly.cz

www.kampomaturite.cz

www.najdivs.cz

www.gaudeamus.cz

www.vejska.cz/vysoke-skoly

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

www.vysokeskoly.com/terminy-podani-prihlasek/


PŘÍPRAVNÉ KURZY NA VŠ A VOŠ

MATURITA

www.novamaturita.cz

www.scio.cz/maturita

maturita.cz


PŘEHLED VŠ a VOŠ

www.kampomaturite.cz/adresar-vs


ZAMĚSTNÁNÍ

www.uradprace.cz

portal.mpsv.cz

upcr.cz

www.prace.cz

www.jobs.cz

www.grafton.cz

www.profesia.cz

www.vyplata.cz

kariera. ihned.cz

zamestnani.idnes.cz

 

PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ

www.gwo.cz

www.istp.cz