Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Osmiletý i čtyřletý obor - 2. kolo přijímacího řízení

V obou všeobecných oborech osmiletém i čtyřletém vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Podrobné informace jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Odkaz