Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Základní informace o ochraně osobních údajů


Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě školského zákona a další legislativy (např. informace vedené v povinné dokumentaci školy), dále pak informace zpracovávané ve veřejném zájmu (archiv, státní úřady) a rovněž na základě informovaného souhlasu poskytnutého žákem nebo jeho zákonným zástupcem (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem na adrese skokan@gymnaziumtu.cz nebo poštou na adrese Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov. 


Výše uvedenými způsoby je možné se v odpovídajících případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále je možno vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem jeho odvolání. 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro Gymnázium Trutnov pan Petr Mach, Havlíčkova 648, 50801 Hořice, general@ochrana-osobnich-dat.cz, +420 722 133 362


Informace o zpracovávání osobních údajů


V níže přiložených souborech jsou k dispozici informace o zpracovávání osobních údajů těchto kategorií osob:

Žáci a jejich zákonní zástupci
Zaměstnanci
Údaje na fakturách a smlouvách
Cizí strávníci

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zaci-a-zastupci-gtu.pdf Informace o zpracování OU - žáci a jejich ZZ STÁHNOUT
informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zamestnanci-gtu.pdf Informace o zpracování OU - zaměstnanci školy STÁHNOUT
informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-kontaktni-udaje-na-fakturach-a-smlouvach-gtu.pdf Informace o zpracování OU - kontakty na fakturách a smlouvách STÁHNOUT
informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-cizi-stravnici-gtu.pdf Informace o zpracování OU - cizí strávníci STÁHNOUT