Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Ruský jazyk

Předmětové komise

UČITELÉ PŘEDMĚTU RUSKÝ JAZYK


Mgr. Zuzana Fátorová