Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přihlašování ke zkoušce Matematika + 2019

bylo prodlouženo do 31. ledna 2019

Informace o maturitní zkoušce

Informace o maturitní zkoušce


Výsledkový portál žáka a zkouška Matematika+


Registrace maturantů do výsledkového portálu žáka probíhá stejně jako v posledních letech v individuální režii studentů. Zaregistrování se do portálu je doporučené a je výhodné zejména pro jednoduchou možnost získat výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturit. Odkaz na výsledkový portál žáka je k dispozici zde. Portál je pro přihlašování k dispozici od 2. 1. 2019.

Přes výsledkový portál žáka se lze rovněž přihlásit ke konání nepovinné samostatné zkoušky Matematika+. Veškeré podrobnosti o této zkoušce jsou k dispozici zde. Připomínám, že možnost přihlášení je již pouze do 15. 1. 2019.  Aktuálně prodlouženo do 31. 1. 2019.


Petr Skokan, 13. ledna. 2019


Maturitní přihlašování pro MZ v termínu JARO 2019 - aktualizováno


Přestože je teprve listopad, již se hlásí o slovo maturitní zkoušky. Prvním důležitým krokem, který musí studenti posledních ročníku v nejbližších týdnech udělat, je řádné vyplnění a odevzdání přihlášky k MZ. Maturitní projekt pro rok 2019 se otevře v pondělí 12. 11. 2018. Poté budeme schopni do systému importovat nezbytné osobní údaje maturantů a připravit pro ně předvyplněné přihlášky. Formuláře přihlášek studentům předají společně s dalšími instrukcemi jejich třídní učitelé v nejbližším možném termínu (předpokládám, že se to vše zvládne  zhruba během týdne). 


Pro správné rozhodování o výběru maturitních předmětů a řádné vyplnění přihlášky je potřeba mít dostatek informací. Zásadní informace jsou k dispozici v Maturitním zpravodaji č. 47. Dalším nezbytným materiálem je Stanovení maturitních předmětů profilové zkoušky. Oba zmiňované dokumenty jsou v k dispozici rovněž v přiložených souborech. Zbývá tedy ještě dodat, že v maturitách pro rok 2019 dochází k některým dílčím změnám. Podrobnější informace o nich bude CERMAT publikovat v dalších maturitních zpravodajích. Změny se dotýkají například prodloužení času na didaktické testy z ČJL (z 60 na 75 minut) a z matematiky (ze 105 na 120 minut). Čas pro vypracování PP z ČJL se rovněž mění (z 90 na 110 minut). Zde se však jedná jen o kosmetickou změnu, protože se ruší dřívější model 20 minut na výběr tématu a potom 90 minut na vypracování. Nově lze tedy začít pracovat na PP dříve a využít čas optimálněji. Novinkou je i možnost změny již zvoleného tématu. 


Organizační a další praktické informace předají maturantům společně s formulářem přihlášky jejich třídní učitelé. 


Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat řediteli školy prostřednictvím svého třídního učitele nejpozději v pondělí 3. prosince 2018.   


Petr Skokan, 11. listopadu 2018Pomalu se blíží čas, kdy se spustí proces přihlašování k MZ v termínu JARO 2019. V této souvislosti je k dispozici v příloze materiál "Stanovení předmětů profilové zkoušky pro maturitní rok 2018". Vlastní proces přihlašování se spustí podle zkušenosti z minulých let někdy v polovině listopadu. Předpokládám, že pro zájemce uspořádáme informativní seminář, který pomůže maturantům orientovat se v problematice přihlašování i výběru předmětů. Přihlášky se všemi náležitostmi je potřeba odevzdat řediteli školy (prostřednictvím svých třídních učitelů) nejpozději v pondělí 3. prosince 2018.  

Petr Skokan, 9. října 2018

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
stanoveni-predmetu-profilove-casti-pro-rok-2019.pdf Stanovení předmětů profilové zkoušky pro rok 2019. STÁHNOUT
maturitni-zpravodaj-47-18-1.pdf Maturitní zpravodaj 47 STÁHNOUT