Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace o maturitní zkoušce

Informace o maturitní zkoušce


Termíny písemných zkoušek společné části maturit


V přiloženém souboru s názvem Jednotné zkušební schéma - jaro 2018 je k dispozici přehled termínů dílčích písemných zkoušek maturit v termínu jaro 2018. Žáky bez PUP zajímá stránka č. 1, žáky se SPUO-1 nebo SPUO-2 potom zajímají časy uvedené na stránce 2 nebo 3 přiloženého dokumentu. Ten je k dispozici rovněž na webu www.novamaturita.cz (přímý odkaz zde).  Změna termínu PP z cizích jazyků


MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018. CZVV proto uzpůsobí svůj návrh jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období tak, že 11. dubna 2018 se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka a literatury a ostatní dílčí zkoušky konané písemnou formou v týdnu od 2. května 2018. Přesný termín konání písemných prací z cizích jazyků bude vyhlášen MŠMT a publikován v jednotném zkušebním schématu do 15. ledna 2018.Začíná maturitní přihlašování pro MZ v termínu JARO 2018


V pondělí 13. listopadu 2017 otevřel CERMAT projekt MZ 2018. Tímto okamžikem se začíná proces přihlašování k maturitním zkouškám v termínu JARO 2018. Ve středu 15. 11. 2017 se uskutečnil pro informační seminář pro maturanty a v následujících okamžicích byly připraveny předtištěné přihlášky pro jednotlivé žáky maturitních ročníků. V týdnu od 20. listopadu pak bude ve spolupráci s třídními učiteli probíhat vlastní přihlašování. Při výběru maturitních předmětů profilové části studentům může pomoci materiál "Stanovení předmětů profilové zkoušky", kde je seznam možných předmětů zveřejněn. V materiálu je uvedena i řada dalších důležitých informací týkajících se organizace maturit v na trutnovském gymnáziu v roce 2018. Materiál je přiložen. Dalším důležitým zdrojem informací je Maturitní zpravodaj číslo 43, který pro studenty závěrečných ročníků připravil CERMAT a jenž je rovněž v příloze tohoto článku. Velmi důležitým termínem přihlašování je 1. prosinec 2017, tedy okamžik, kdy nejpozději musí maturanti odevzdat svoji řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy. 

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
stanoveni-predmetu-profilove-zkousky-pro-mz-2018-1.pdf Stanovení předmětů profilové zkoušky pro MZ 2018 STÁHNOUT
mz-43-1.pdf Maturitní zpravodaj č. 43 STÁHNOUT
jzs-jaro-2018-prilohy-1-8.pdf Jednotné zkušební schéma - jaro 2018 STÁHNOUT