Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace o maturitní zkoušce

Informace o maturitní zkoušce


Maturitní zpravodaje


CERMAT zveřejnil nové Maturitní zpravodaje s aktuálními informacemi pro maturity v roce 2019. MZ č. 48 je věnován maturitní zkoušce z cizího jazyka, MZ č. 49 maturitní zkoušce z matematiky a MZ č. 50 je  věnován komplexní zkoušce z českého jazyka a literatury. Všechny tři zpravodaje jsou k dispozici v přílohách. 


Petr Skokan, 19. března 2019

Pozvánky k písemným maturitním zkouškám


Maturitní zkoušky se kvapem blíží, proto byly na e-mailové adresy maturantů v neděli 10. března 2019 rozeslány pozvánky k písemným maturitním zkouškám. Součástí mailu je kromě pozvánky k jednotlivým zkouškám také formulář protokolu o převzetí pozvánky. Maturanti, kteří jsou v posledním ročníku studia, tomuto dokladu nemusí věnovat pozornost, protože protokol o převzetí pozvánky podepíší hromadně ve škole. Maturanti, kteří ve školním roce 2018/19 nejsou studenty posledního ročníku, tento protokol vytisknou, vyplní, a s vlastnoručním podpisem doručí do sekretariátu školy nejpozději do 3. 4. 2019. 


Pokud někdo z vás ve své mailové schránce pozvánku neobjevil, neprodleně navštivte ředitele školy k dořešení nesrovnalosti. 


Petr Skokan, 10. března 2019


Matematika+


Zkouška Matematika+ se koná v pondělí 6. 5. 2019 od 10:00 ve spádové škole, kterou je Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325. Z naší škole se nakonec ke zkoušce přihlásilo chvályhodných 12 maturantů. 

Petr Skokan, 8. března 2019

Podmínky průběhu maturitní zkoušky na Gymnáziu v Trutnově v roce 2019 - jaro


V přiloženém souboru jsou k dispozici rozpracované podrobnosti týkající se podmínek průběhu MZ na Gymnáziu v Trutnově ve zkušebním období Jaro 2019. Maturanti budou o podmínkách informováni rovněž svými třídními učiteli a po seznámení se s nimi potvrdí tuto skutečnost svým podpisem. 

Petr Skokan, 7. března 2019 


Výsledkový portál žáka a zkouška Matematika+


Registrace maturantů do výsledkového portálu žáka probíhá stejně jako v posledních letech v individuální režii studentů. Zaregistrování se do portálu je doporučené a je výhodné zejména pro jednoduchou možnost získat výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturit. Odkaz na výsledkový portál žáka je k dispozici zde. Portál je pro přihlašování k dispozici od 2. 1. 2019.

Přes výsledkový portál žáka se lze rovněž přihlásit ke konání nepovinné samostatné zkoušky Matematika+. Veškeré podrobnosti o této zkoušce jsou k dispozici zde. Připomínám, že možnost přihlášení je již pouze do 15. 1. 2019.  Aktuálně prodlouženo do 31. 1. 2019.


Petr Skokan, 13. ledna. 2019


Maturitní přihlašování pro MZ v termínu JARO 2019 - aktualizováno


Přestože je teprve listopad, již se hlásí o slovo maturitní zkoušky. Prvním důležitým krokem, který musí studenti posledních ročníku v nejbližších týdnech udělat, je řádné vyplnění a odevzdání přihlášky k MZ. Maturitní projekt pro rok 2019 se otevře v pondělí 12. 11. 2018. Poté budeme schopni do systému importovat nezbytné osobní údaje maturantů a připravit pro ně předvyplněné přihlášky. Formuláře přihlášek studentům předají společně s dalšími instrukcemi jejich třídní učitelé v nejbližším možném termínu (předpokládám, že se to vše zvládne  zhruba během týdne). 


Pro správné rozhodování o výběru maturitních předmětů a řádné vyplnění přihlášky je potřeba mít dostatek informací. Zásadní informace jsou k dispozici v Maturitním zpravodaji č. 47. Dalším nezbytným materiálem je Stanovení maturitních předmětů profilové zkoušky. Oba zmiňované dokumenty jsou v k dispozici rovněž v přiložených souborech. Zbývá tedy ještě dodat, že v maturitách pro rok 2019 dochází k některým dílčím změnám. Podrobnější informace o nich bude CERMAT publikovat v dalších maturitních zpravodajích. Změny se dotýkají například prodloužení času na didaktické testy z ČJL (z 60 na 75 minut) a z matematiky (ze 105 na 120 minut). Čas pro vypracování PP z ČJL se rovněž mění (z 90 na 110 minut). Zde se však jedná jen o kosmetickou změnu, protože se ruší dřívější model 20 minut na výběr tématu a potom 90 minut na vypracování. Nově lze tedy začít pracovat na PP dříve a využít čas optimálněji. Novinkou je i možnost změny již zvoleného tématu. 


Organizační a další praktické informace předají maturantům společně s formulářem přihlášky jejich třídní učitelé. 


Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat řediteli školy prostřednictvím svého třídního učitele nejpozději v pondělí 3. prosince 2018.   


Petr Skokan, 11. listopadu 2018Pomalu se blíží čas, kdy se spustí proces přihlašování k MZ v termínu JARO 2019. V této souvislosti je k dispozici v příloze materiál "Stanovení předmětů profilové zkoušky pro maturitní rok 2018". Vlastní proces přihlašování se spustí podle zkušenosti z minulých let někdy v polovině listopadu. Předpokládám, že pro zájemce uspořádáme informativní seminář, který pomůže maturantům orientovat se v problematice přihlašování i výběru předmětů. Přihlášky se všemi náležitostmi je potřeba odevzdat řediteli školy (prostřednictvím svých třídních učitelů) nejpozději v pondělí 3. prosince 2018.  

Petr Skokan, 9. října 2018

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
stanoveni-predmetu-profilove-casti-pro-rok-2019.pdf Stanovení předmětů profilové zkoušky pro rok 2019. STÁHNOUT
maturitni-zpravodaj-47-18-1.pdf Maturitní zpravodaj 47 STÁHNOUT
podminky-mz-2019-final.pdf Podmínky průběhu MZ na Gymnáziu Trutnov v roce 2019 - jaro STÁHNOUT
cermat-mz-48-19-cj-1.pdf Maturitní zpravodaj č. 48 - cizí jazyk STÁHNOUT
cermat-mz-49-19-mat-1.pdf Maturitní zpravodaj č. 49 - matematika STÁHNOUT
cermat-mz-50-19-cjl.pdf Maturitní zpravodaj č. 50 - český jazyk a literatura STÁHNOUT