Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace o maturitní zkoušce

Informace o maturitní zkoušce


Ústní maturity v termínu PODZIM 2018


Ústní zkoušky profilové i státní části maturit v termínu podzim 2018 se letos uskuteční ve středu 12. září 2018. Zahájení zkoušek je plánováno na 8:00 hodin zadáním první zkušební otázky. Rozpis zkoušek bude k dispozici ve škole, jednotliví aktéři zkoušek budou ještě informováni individuálně.

Petr Skokan, ředitel Gymnázia Trutnov

 


Gymnázium Trutnov je spádovou školou pro MZ v termínu PODZIM 2018


Gymnázium Trutnov je spádovou školou pro konání společné části maturit v termínu PODZIM 2018. Písemné maturitní zkoušky společné části se zde uskuteční v termínu stanoveném JZS, tedy ve dnech 3. – 5. září 2018. Všechny maturitní prostory jsou umístěny v budově gymnázia na adrese Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov. Vstup do školy je z přímo z Jiráskova náměstí v jeho severozápadním rohu.  Kapacita parkovacích míst v okolí školy je omezená. 

K maturitním zkouškám se do budovy gymnázia dostavte s dostatečným předstihem (doporučeno 30 minut). Seznamy maturantů s rozdělením do jednotlivých učeben budou vyvěšeny hned u vchodu do budovy v hlavním vestibulu školy. S orientací v budově a vyhledáním správné učebny pomohou rovněž dozírající pedagogové. 

Všem maturantům doporučuji důkladně prostudovat dostupné materiályMaturitní zpravodaj č. 44, 45 a 46/2018, kde jsou uvedeny základní důležité informace a vyjmenovány pomůcky, které je při MZ možno použít. Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám přineste s sebou vlastní a ve stavu odpovídajícím požadavkům na použitelnost u maturitních zkoušek. Pomůcky, které nebudou splňovat požadované parametry, budou při kontrole před zahájením zkoušek vyřazeny z použití. Nezapomeňte na průkaz totožnosti. Bez jednoznačného prokázání totožnosti nelze MZ konat.

Pozvánky k podzimním maturitám zašlou maturantům ředitelé jejich kmenových škol e-mailem nebo poštou.


Petr Skokan, ředitel Gymnázia Trutnov

 


Přihlášky k maturitnímu termínu PODZIM 2018


Přihlášku k podzimnímu termínu maturit je potřeba doručit řediteli školy nejpozději 25. 6. 2018. Přihlašovací systém se spustí po 11. červnu. Od té doby bude možné rovněž využít již předvyplněné přihlášky. Pokud někdo ze zainteresovaných maturantů již nyní ví, že nebude v období po 11. 6. 2018 moci přihlášku odevzdat, může kontaktovat školu již nyní a použít přihlášku, do které je potřeba všechny nezbytné údaje vyplnit. Po odevzdání přihlášku je třeba počítat s další součinností se školou, aby byly provedeny všechny nezbytné úkony v požadovaných termínech. Podrobné informace k maturitnímu přihlašování pro termín PODZIM 2018 jsou k dispozici zde. K podmínkám konání MZ


Po maturitních písemkách se kvapem blíží i dva hlavní maturitní bloky (písemné a ústní zkoušky). Proto přinášíme důležité organizační a přípravné informace pro maturanty. V přiloženém souboru jsou k dispozici nejdůležitější informace o organizaci a podmínkách maturit na Gymnáziu Trutnov v termínu Jaro 2018. CERMAT rovněž zveřejnil důležité metodické materiály. K dispozici jsou tři nové maturitní zpravodaje. Zpravodaj číslo 44 je zaměřen na MZ z cizích jazyků, číslo 45 pak na MZ z matematiky a do třetice  zpravodaj číslo 46 je zaměřen na zkoušku z českého jazyka a literatury. Všem maturantům doporučuji podrobně se seznámit s informacemi, které jsou ve všech metodickým materiálech uvedeny. Příprava k MZ dnes neznamená jen dostatek znalostí a kompetencí, ale zahrnuje rovněž přípravu v oblasti organizace a celkové strategie.  Termíny písemných zkoušek společné části maturit


V přiloženém souboru s názvem Jednotné zkušební schéma - jaro 2018 je k dispozici přehled termínů dílčích písemných zkoušek maturit v termínu jaro 2018. Žáky bez PUP zajímá stránka č. 1, žáky se SPUO-1 nebo SPUO-2 potom zajímají časy uvedené na stránce 2 nebo 3 přiloženého dokumentu. Ten je k dispozici rovněž na webu www.novamaturita.cz (přímý odkaz zde).  Změna termínu PP z cizích jazyků


MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018. CZVV proto uzpůsobí svůj návrh jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období tak, že 11. dubna 2018 se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka a literatury a ostatní dílčí zkoušky konané písemnou formou v týdnu od 2. května 2018. Přesný termín konání písemných prací z cizích jazyků bude vyhlášen MŠMT a publikován v jednotném zkušebním schématu do 15. ledna 2018.Začíná maturitní přihlašování pro MZ v termínu JARO 2018


V pondělí 13. listopadu 2017 otevřel CERMAT projekt MZ 2018. Tímto okamžikem se začíná proces přihlašování k maturitním zkouškám v termínu JARO 2018. Ve středu 15. 11. 2017 se uskutečnil pro informační seminář pro maturanty a v následujících okamžicích byly připraveny předtištěné přihlášky pro jednotlivé žáky maturitních ročníků. V týdnu od 20. listopadu pak bude ve spolupráci s třídními učiteli probíhat vlastní přihlašování. Při výběru maturitních předmětů profilové části studentům může pomoci materiál "Stanovení předmětů profilové zkoušky", kde je seznam možných předmětů zveřejněn. V materiálu je uvedena i řada dalších důležitých informací týkajících se organizace maturit v na trutnovském gymnáziu v roce 2018. Materiál je přiložen. Dalším důležitým zdrojem informací je Maturitní zpravodaj číslo 43, který pro studenty závěrečných ročníků připravil CERMAT a jenž je rovněž v příloze tohoto článku. Velmi důležitým termínem přihlašování je 1. prosinec 2017, tedy okamžik, kdy nejpozději musí maturanti odevzdat svoji řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy. 

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
stanoveni-predmetu-profilove-zkousky-pro-mz-2018-1.pdf Stanovení předmětů profilové zkoušky pro MZ 2018 STÁHNOUT
mz-43-1.pdf Maturitní zpravodaj č. 43 STÁHNOUT
jzs-jaro-2018-prilohy-1-8.pdf Jednotné zkušební schéma - jaro 2018 STÁHNOUT
podminky-mz-2018-1.pdf Podmínky konání MZ 2018 STÁHNOUT