Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Aktuální výsledky

Aktuální výsledky
Přijímací řízení 2023 se na trutnovském gymnáziu pomalu uzavírá


Přijímací řízení 2023 se na naší škole pomalu chýlí k závěru. Téměř všechna odvolání, která jsme přijali a byli jim schopni vyhovět v procesu tzv. autoremedury v plném rozsahu, jsou vyřízena. Zbývá obsadit poslední volné místo v každém z obou oborů, ale ještě čekáme na potvrzení uplynutí některých stanovených lhůt. Odvolání, kterým nebude možné vyhovět výše popsaným způsobem, budou následně postoupena k posouzení nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Královéhradecký kraj. 

Petr Skokan, 22. 5. 2023Užitečné rady a tipy, jak postupovat dále v přijímacím řízení 2023


Návody a rady jsou k dispozici v přiložených souborech, které najdete v dolní části webové stránky. 

Petr Skokan, 28. 4. 2023Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023


Kompletní výsledky prvního kola přijímacího řízení 2023 pro osmiletý (79-41-K/81) i čtyřletý obor (79-41-K/41) jsou k dispozici v níže přiložených souborech. Věnujte pozornost i dalším doprovodným informacím.


Petr Skokan, 28. 4. 2023


Užitečné rady a tipy, jak postupovat dále v přijímacím řízení 2023


Oficiální výsledky přijímacího řízení roku 2023 (1. kolo) budou zveřejněny v pátek 28. 4. 2023 v 16:00 hodin. V nejbližších hodinách přineseme užitečné rady a návody, jak postupovat dál v přijímacím řízení nejen v situaci, kdy se uchazeč ocitl mezi přijatými, ale i v situaci, kdy v prvním okamžiku přijat nebyl. Vzhledem k tomu, že všichni uchazeči mají možnost podávat dvě přihlášky, nepochybně ve výsledcích ještě nastane značný pohyb. V přiložených souborech postupně najdete nejen užitečné návody, ale rovněž vzor odvolání pro oba obory. 


Petr Skokan, 27. 4. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Výsledky přijímacího řízení 2023 


Výsledky čtyřletého  (79-41-K/41) i osmiletého  (79-41-K/81) oboru pro rok 2023 dosud nejsou k dispozici. 

Podklady pro jejich zpracování od CERMAT obdržíme v pátek 28. 4. 2023. Oficiální výsledky budou po zpracování a kontrole zveřejněny v pátek 28. 4. 2023 v 16:00 hod. na www.gymnaziumtu.cz a na úřední desce školy. Výsledky jednotlivců budou zveřejněny pod číselným kódem, kterým je část čísla jednacího uvedená před lomítkem.

Nahlížet do spisu, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a podávat podněty nebo připomínky související s vedeným správním řízením, je možno v pátek 28 dubna 2023 od 15:15 do 16:00 hodin. Upozorňuji ale, že toto je úkon nezbytný dle Správního řádu a při nahlížení do spisu nebude zákonným zástupcům sdělováno pořadí uchazeče v přijímacím řízení. Informace o individuálním výsledku JPZ (včetně opraveného ZL) lze poskytnout i kdykoliv v dalších dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě). 
Petr Skokan, 27. 4. 2023
PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
vzor-odvolani-2023-osmilety.docx Vzor odvolání 2023 - osmiletý obor STÁHNOUT
vzor-odvolani-2023-ctyrlety.docx Vzor odvolání 2023 - čtyřletý obor STÁHNOUT
jak-postupovat-dal-v-prijimacim-rizeni-2023-4.pdf Jak postupovat dál v přijímacím řízení 2023 - čtyřletý obor STÁHNOUT
jak-postupovat-dal-v-prijimacim-rizeni-2023-8.pdf Jak postupovat dál v přijímacím řízení 2023 - osmiletý obor STÁHNOUT
vysledky-prijimaciho-rizeni-2023-komplet-ctyrlety.pdf Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023 - obor 79-41-K/41 (čtyřletý obor) STÁHNOUT
vysledky-prijimaciho-rizeni-2023-komplet-osmilety.pdf Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023 - obor 79-41-K/81 (osmiletý obor) STÁHNOUT