Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Nezapomeňte na přijímačky přinést čestné prohlášení

Upozorňuji na velmi důležitou skutečnost. Bez předložení čestného prohlášení o neinfekčnosti podepsaného zákonným zástupcem v den přijímací zkoušky nemůže být uchazeč vpuštěn do budovy školy a nemůže tedy ani konat zkoušku. Nezapomeňte tedy tento dokument mít s sebou!!!

Odkaz
Den otevřených dveří

Den otevřených dveříDen otevřených dveří se na trutnovském gymnáziu v letošním školním roce uskutečnil v pondělí 9. prosince 2019 od 14:00 do 17:30 hodin. 


Návštěva školy umožňuje uchazečům o studium okusit bezprostřední školní atmosféru, nahlédnout do vzdělávacích programů, získat podrobnosti o podmínkách přijímacího řízení, a v neposlední řadě se na cokoliv zeptat. Pokud vám termín stanovený pro DOD nevyhovoval, můžete si sjednat prohlídku školy po předchozí telefonické domluvě (499 840 093) v jakémkoliv jiném termínu.


Přijďte pobejt!                                        

Petr Skokan

GALERIE