Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Vše o přijímacím řízení

Vše o přijímacím řízeníVýsledky přijímacího řízení 2024


Výsledky 1. kolo přijímacího řízení 2024 budou zveřejněny v zákonném termínu 15. 5. 2024. Budou dostupné v systému DiPSy i na tomto webu. Během středy se objeví také v tištěné podobě na vývěsce před školou. V tuto chvíli bude naplněna celá plánovaná kapacita a nepředpokládáme, že bychom vyhlašovali další kola přijímacího řízení. Ke změně by mohlo dojít pouze v případě, že by se nějaké místo uvolnilo, protože přijatý uchazeč by se vzdal práva přijetí. 

Petr Skokan. 14. 5. 2024 


Přidali jsme kritéria pro čtyřletý obor s rozšířenou výukou TV


Kritéria pro všechny obory, které pro školní rok 2024/25 plánujeme otevřít, jsou v aktuální podobě k dispozici v přiložených souborech.

Petr Skokan, 30. 1. 2024


Aktuální informace k organizaci přijímacího řízení, kritéria a formuláře ke stažení


V přiložených souborech jsou k dispozici následující dokumenty:

  • Prezentace k organizaci přijímacího řízení (DOD).
  • Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium všeobecné.
  • Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 gymnázium všeobecné.
  • Vzorové úlohy pro přírodovědně-vlastivědný test (školní PZ pro osmiletý obor).
  • Tiskopis přihlášky ke vzdělávání pro případ podání třetím způsobem (v různých formátech - PDF editovatelné, PDF, EXCEL).
  • Tiskopis lékařského posudku o zdravotní způsobilosti v různých formátech - pouze pro obor 79-41-K/41 gymnázium s rozšířenou výukou TV.
  • Tiskopis hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
  • Tiskopis žádosti pro uchazeče s dočasnou ochranou ve více formátech.

Veškeré materiály a tiskopisy jsou v přiložených souborech a najdete je po srolování až na dolní okraj stránky.  

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium s rozšířenou výukou TV zde budou k dispozici nejpozději 30. ledna 2024.

Veškeré materiály ke stažení jsou rovněž k dispozici na webu MŠMT nebo na stránkách k podávání elektronických přihlášek v sekci pro rodiče a žáky (zcela dole).


Petr Skokan, 24. 1. 2024Aktuální informace k přijímacímu řízení 2024


Na 22. ledna 2024 je připraven Den otevřených dveří, který proběhne v čase 14:00 - 17:30. V roce 2024 bude přijímací řízení organizováno zcela novým způsobem, a i když se podrobnosti o jeho průběhu stále ještě upřesňují, věříme, že budeme 22. ledna 2024 schopni uchazečům a jejich zákonným zástupcům nejen ukázat školu, ale také podat co nejpřesnější a nejpodrobnější informace týkající se průběhu vzdělávání i organizace přijímacího řízení. Již nyní lze ale doporučit jako dobré informační zdroje weby společnosti CERMAT i speciální stránky týkající se detailů přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání bude možné podat třemi různými způsoby, přičemž dva z nich budou využívat zcela nový elektronický systém (jeho zprovoznění očekáváme po 15. lednu 2024). I když doufáme, že elektronické způsoby podávání přihlášek budou těmi preferovanými, zůstane prozatím zachován i ten tradiční, tedy papírová forma.  Vzhledem ke značným změnám v organizaci přijímacího řízení (možnost podat tři přihlášky) bude i papírová přihláška vypadat jinak, než doposud. MŠMT předpokládá, že bude na světě po 10. lednu 2024.  Pozor, důležitá změna je i v termínu odevzdání přihlášky ke vzdělávání střední škole. Na její doručení bude o něco méně času, protože vše se musí stihnout již do 20. února 2024.
Petr Skokan. 4. 1. 2024


Informace k oboru sportovní gymnázium


MŠMT bohužel dosud nerozhodlo o žádosti o zápis nového vzdělávacího oboru do rejstříku škol. Z tohoto důvodu nebylo možné vyhlásit v termínu do 31. 10. daného roku přijímací řízen a obor nebude od 1. 9. 2024 otevřen. Momentálně hledáme náhradní řešení, které by spočívalo v otevření třídy běžného gymnaziálního oboru s rozšířenou výukou TV. Definitivně jasno by mělo být v průběhu prosince. Protože by se nejednalo o obor s talentovou zkouškou, bylo by v případě úspěšného završení příprav přijímací řízení se všemi podrobnostmi zveřejněno do konce ledna 2024.


Petr Skokan, 8. 11. 2023


Přírodovědně-vlastivědný test - typové úlohy


Uchazeči o vzdělávání v osmileté Všichni uchazeči o vzdělávání v osmiletém oboru vykonají také školní písemnou zkoušku zaměřenou na přírodovědně-vlastivědný přehled. Zkouška bude obsahovat úlohy zahrnující učivo RVP ZV z těchto tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět určené pro 1. stupeň ZŠ: Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.

 

Kompletní vzorové testy zveřejněny nebudou, protože smyslem této zkoušky je ověřit běžný přehled uchazeče o tématech, která jsou součástí výuky přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni ZŠ, nikoliv to, co děti natrénují před zkouškou ze vzorových testů. 


Ukázky typových úloh jsou k dispozici v přiloženém souboru s názvem Vzorové úlohy - přírodovědně-vlastivědný test 23.


Petr Skokan, 20. 3. 2023

Přijímací řízení do vyššího ročníku


Všechny potřebné informace k tématu jsou k dispozici v přílohách, kde jsou k dispozici i veškeré nezbytné formuláře.


Petr Skokan, 1. 9. 2022
PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
zadost-o-prijeti-do-vyssiho-rocniku-gtu-2022.pdf Žádost o přijetí do vyššího ročníku STÁHNOUT
prijimaci-rizeni-do-vyssiho-rocniku-2022.pdf Přijímání do vyššího ročníku STÁHNOUT
dod-22012024.pdf Prezentace ŘŠ ze DOD 22. 1. 2024 STÁHNOUT
vzorove-ulohy-na-vp-test-24.pdf Vzorové úlohy - přírodovědně-vlastivědný test 24 STÁHNOUT
prihlaska-2023-2024-edit.pdf Tiskopis přihlášky 2024 PDF editovatelná STÁHNOUT
prihlaska-2023-2024.pdf Tiskopis přihlášky 2024 PDF STÁHNOUT
prihlaska-2023-2024-edit.xlsx Tiskopis přihlášky 2024 EXCEL STÁHNOUT
zdravotni-posudek-edit-2.xlsx Tiskopis lékařský posudek EXCEL editovatelný STÁHNOUT
zdravotni-posudek-edit-1.pdf Tiskopis lékařský posudek PDF editovatelný STÁHNOUT
zdravotni-posudek.pdf Tiskopis lékařský posudek PDF STÁHNOUT
hodnoceni-na-vysvedcenich-edit.pdf Tiskopis hodnocení na vysvědčení PDF editovatelný STÁHNOUT
zadost-pro-uchazece-s-docasnou-ochranou-rozsirena.pdf Tiskopis žádosti pro uchazeče s dočasnou ochranou PDF STÁHNOUT
zadost-pro-uchazece-s-docasnou-ochranou-rozsirena-edit.xlsx Tiskopis žádosti pro uchazeče s dočasnou ochranou EXCEL STÁHNOUT
kriteria-pz-2024-ctyrlety-obor-kompletff.pdf Kritéria pro přijímací řízení 2024 - čtyřletý obor všeobecný STÁHNOUT
kriteria-pz-2024-ctyrlety-tv-obor-kompletff.pdf Kritéria pro přijímací řízení 2024 - čtyřletý obor s rozšířenou výukou TV STÁHNOUT
kriteria-pz-2024-osmilety-obor-kompletff.pdf Kritéria pro přijímací řízení 2024 - osmiletý obor všeobecný STÁHNOUT