Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Vše o přijímacím řízení

Vše o přijímacím řízeníJak postupovat dál v přijímacím řízení?


V přiložených souborech níže přináším rady a návody jak dál postupovat v přijímacím řízení. Materiály jsou zpracovány odděleně pro čtyřletý i osmiletý obor. Vzhledem k nepřehlednému systému přijímacího řízení věnujte informacím dostatečnou pozornost. Realitou je situace, kdy nejlepší uchazeči obsadí místa na dvou školách a teprve poté, kdy se rozhodnou pro jednu z nich (uplatněním zápisového lístku), místa se uvolní a otevře se příležitost pro uchazeče, kteří v první fázi zůstali "pod čarou". 


Rovněž přikládám k dispozici vzor odvolání. V případě jeho využití je třeba jen individuálně upravit a přizpůsobit konkrétní situaci. Odvolání nelze podat dříve, než budou zveřejněny oficiální výsledky přijímacího řízení (optimálně teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání). 


Petr Skokan, 27. dubna 2018Výsledky přijímacího řízení


Neoficiální výsledky přijímacího řízení 2018 zveřejníme v pátek 27. dubna 2018 v podvečer. Oficiální výsledky budou zveřejněny v pondělí 30. dubna 2018 odpoledne.

Petr Skokan, 27. dubna 2018


Rozeslali jsme přihlášky k přijímacím zkouškám 


Ve dnech 26. - 28. března 2018 jsme provedli rozeslání pozvánek k jednotným přijímacím zkouškám. Dopisy v obálkách s modrým pruhem byly určeny do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů uvedených na přihlášce ke studiu. Některé pozvánky mohly být doručeny ještě ve čtvrtek 29. března, zbývající se dostanou ke svým adresátům hned po skončení velikonočního volna. Prosím zákonné zástupce, aby případě, že pozvánku v příštích dnech neobdrží nebo zjistí nesrovnalosti, neprodleně kontaktovali kancelář gymnázia (499 840 093). Děkuji za spolupráci.


Petr Skokan, 2. dubna 2018


Počty přihlášek a pozvánky k přijímací zkoušce


V zákonném termínu evidujeme pro čtyřletý obor 127 a pro osmiletý obor 107 přihlášených uchazečů o vzdělávání. Momentálně jsme dokončili administraci spojenou s přenesením všech údaj do systému společnosti CERMAT, která jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) organizuje. Každý uchazeč od nás následně obdrží doporučeným dopisem informaci o zahájení správního řízení ve věci přijetí ke studiu  současně pozvánku k přijímací zkoušce, kterou vykoná na Gymnáziu Trutnov. Pokud uvedl Gymnázium Trutnov na prvním místě přihlášky, tak v termínu prvním, pokud uvedl naši školu na druhém místě, pak v termínu druhém. Předpokládáme, že korespondenci odešleme před Velikonocemi, abychom dodrželi zákonný termín 14 dní před konáním zkoušky. Pro pořádek ještě připomínám termíny JPZ.


Čtyřletý obor:


1. termín    12. 4. 2018

2. termín    16. 4. 2018


Osmiletý obor:


1. termín    13. 4. 2018

2. termín    17. 4. 2018


Petr Skokan, 14. března 2018


Základní informace


Přinášíme první podrobnější informace o přijímání ke studiu na čtyřletý i osmiletý obor v přijímacím řízení 2018 (zahájení studia ve školním roce 2018/19). Všechny důležité podrobnosti jsou uvedeny v přiložených souborech. Doporučuji materiály pročíst s maximální pečlivostí. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. Momentálně předkládáme rámcová kritéria přijímání, podrobnější konečná verze bude k dispozici zde v zákonném termínu do 31. ledna 2018. Vedle kritérií je přiložen ke stažení také aktuální formulář přihlášky ke studiu na SŠ ve dvou variantách (PDF a EXCEL). Vedle přihlášky je k dispozici také návod k jejímu vyplnění (pro denní studium jsou podstatné stránky 1 - 5 dokumentu). Další podrobnosti o způsobu organizace jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2018 včetně cvičných testů najdete na webu CERMAT (rychlý odkaz zde). Další informace k přijímacímu řízení budeme přinášet a upřesňovat postupně. 

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!


Petr Skokan, 24. ledna 2018


PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
prihlaska-ss-2018-denni-edit.pdf Přihláška ke studiu 2018 - denní studium PDF STÁHNOUT
prihlaska-ss-2017-denni.xlsx Přihláška ke studiu 2018 - denní studium EXCEL STÁHNOUT
vysvetlivky-k-tiskopisum-prihlasek-2017-18.pdf Vysvětlivky k vyplňování přihlášky STÁHNOUT
kriteria-pz-2018-osmilety-obor-final.pdf Kriteria pro přijímání žáků - osmiletý obor 2018 STÁHNOUT
kriteria-pz-2018-ctyrlety-obor-final.pdf Kriteria pro přijímání žáků - čtyřletý obor 2018 STÁHNOUT
jak-postupovat-dale-v-prijimacim-rizeni-2018-ctyrlety-obor-1.pdf Jak postupovat dále v přijímacím řízení 2018 - čtyřletý obor STÁHNOUT
jak-postupovat-dale-v-prijimacim-rizeni-2018-osmilety-obor-1.pdf Jak postupovat dále v přijímacím řízení 2018 - osmiletý obor STÁHNOUT
vzor-odvolani-2018-1.docx Vzor odvolání 2018 STÁHNOUT