Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Typové úlohy pro přírodovědně-vlastivědný test

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici vzorové typové úlohy přírodovědně-vlastivědného testu určeného pro uchazeče o vzdělávání osmiletého oboru.

Odkaz

Ruský jazyk připravuje žáky ke zvládnutí lexikálních i lingvistických kompetencí, tj. v oblasti gramatické i jazykové. Žáci si během studia osvojují kromě těchto dovedností i sociokulturní kompetence, seznamují se s ruskou kulturou a historií a  získávají přehled o různých oblastech života. Na konci studia jsou schopni se vyjadřovat ve všech základních životních situacích, sdělí svůj názor na různé oblasti, jako je kultura, historie, životní styl, ekologie apod. Na stejné věci jsou schopni se zeptat a reagovat. Studium probíhá na osmiletém gymnáziu. Začíná v tercii a studenti před sebou mají šest let studia. Hodinová dotace se pohybuje mezi 3 a 4 hodinami týdně. Během studia studenti vytvářejí mnoho projektů, které mají mezipředmětový charakter a mohou se zúčastnit soutěží zaměřených na prohloubení jazykových znalostí a dovedností. Žáci mohou své studium zakončit maturitou z ruského jazyka na úrovni B1.


UČITELÉ PŘEDMĚTU RUSKÝ JAZYK


Mgr. Zuzana Fátorová