Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Co dokážou studenti volitelné fyziky?

Projekty studentů za rok 2016

Na studenty předmětu volitelná fyzika čekal, jako každý rok, úkol vypracovat samostatný projekt. Cílem projektu je realizace nějakého experimentu a jeho srovnání s teoretickou předpovědí. Téma si studenti vybírají sami. Jako obvykle se některé projekty velmi podařily, jindy se ukázalo, že obtíže v realizaci jsou nepřekonatelné. Ale tak to chodí i v životě. A co zajímavého se letos podařilo?

Daniel Mihatsch ze 7.Y odevzdal na „první dobrou“ projekt na téma Hopeho experiment, který dokazuje, že voda má největší hustotu při teplotě cca 4 °C. Ačkoliv výsledky pokusu nejsou díky nepřesnosti teplotních čidel úplně perfektní, projekt je příkladem vynikajícího zpracování. Projekty za letošní rok naleznete ke stažení níže. Na obrázku vidíme Danielův měřící přístroj.  

Skvělých experimentálních výsledků dosáhl Tomáš Týfa z třídy 7.X, který měřil závislost rychlosti zvuku na teplotě pomocí Dopplerova jevu tak, že snímal frekvenci zvuku vysílaného z jedoucího automobilu.

Vít Váňa ze 7.Y experimentálně dokázal, že při překročení Curieovy teploty ztrácí železo či nikl své feromagnetické vlastnosti. Video, které natočil, se stane součástí výuky fyziky ve třetím ročníku, děkujeme. Doporučujeme shlédnout až do konce. 

Co všechno studenti volitelné fyziky ještě dokáží?

Například zhotovit projekt rybníčku pro obojživelníky, autor Jakub Tylš z 8.Y,či postavit Machův vlnostroj, jako Václav Lipovský ze 7.Y.
 Z toho, co dům dal, sestrojil elektromotor Jakub Vaniš ze 7.Y,
hustoměr zase Sabina Tláskalová z 3.B,