Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Exkurze a mimoškolní výuka

...nejenom ve škole se učíme

    V rámci výuky biologie navštěvují různé třídy v návaznosti na Školní vzdělávací program muzea a výstavy stejně tak, jako se vydávají pod vedením vyučujících biologie zkoumat přírodu do bližšího či vzdáleného okolí školy. 


Bližší informace o jednotlivých akcích naleznete na následujících odkazech.

Biologicko-výtvarná vycházka (2.X ve školním roce 2017-2018)

Exkurze do Muzea Pod čepicí v Hronově (2.X ve školním roce 2017-2018)

Vánoční ZOO (2.X ve školním roce 2014-2015)

Geologicko-ekologický kurz Děvín (5.X ve školním roce 2015-2016)


UČITELÉ PŘEDMĚTU BIOLOGIE


Mgr. Jan Rejl
Mgr. Petr Skokan
Mgr. Dana Skokanová
Mgr. Jiří Svoboda
Mgr. Ladislav Šafář
Mgr. Markéta Šlofarová