Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Exkurze a mimoškolní výuka

...nejenom ve škole se učíme

V rámci výuky biologie navštěvují různé třídy v návaznosti na Školní vzdělávací program muzea a výstavy stejně tak, jako se vydávají pod vedením vyučujících biologie zkoumat přírodu do bližšího či vzdáleného okolí školy. Zároveň probíhá i pořádání přednášek pro zájemce z řad studentů.


Bližší informace o jednotlivých akcích naleznete na následujících odkazech.


Biologicko-výtvarná vycházka 

(2.X ve školním roce 2017-2018)Exkurze do Muzea Pod čepicí v Hronově
(2.X ve školním roce 2017-2018)


Vánoční ZOO 
(2.X ve školním roce 2014-2015)


Geologicko-ekologický kurz Děvín 
(5.X ve školním roce 2015-2016)


Víš, co jíš?
(zájemci z řad studentů vyššího gymnázia ve školním roce 2015-2016)


UČITELÉ PŘEDMĚTU BIOLOGIE


Mgr. Jan Rejl
Mgr. Petr Skokan
Mgr. Dana Skokanová
Mgr. Jiří Svoboda
Mgr. Ladislav Šafář
Mgr. Markéta Šlofarová