Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2020

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy (osobně nebo poštou) nejpozději v pondělí 2. března 2020!!!

Sekunda Pod čepicí

Sekunda Pod čepicí


V pátek 18. května vyrazila třída 2.X do Hronova. Konkrétně do interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí, kde probíhá nová výstava Mikro a Makro. Na této výstavě se Gymnázium Trutnov a studenti sekundy částečně podíleli. Za tuto podporu jsme byli odměněni volnou vstupenkou a programem s výkladem. 

Cesta vlakem proběhla vyplňováním pracovních listů, kde se skupinky studentů odpovídali na převážně zábavné otázky, kreslili své karikatury, počítali, jak dlouho již navštěvují gymnázium. 

V muzea nás poté čekala zajímavá dvouhodinová expozice se spoustou aktivit. Nejvíce zaujaly studenty makrofotografie a běžné denní předměty, které si mohli prohlédnout pod různým typy mikroskopů. V oblasti makro to pak byla iluze nekonečna v zrcadlové komoře či porovnávání leteckých snímků. V závěrečné části expozice pak studenti kreslili mikroorganismy, v temné komoře spojovali fosforeskující obrazce nebo studovali otisky vlastních prstů. 

Na náměstí v Hronově jsme se pak odměnili zmrzlinou. Skutečným hřebem zpáteční cesty vlakem byla instalace živého obrazu na téma: "Trutnovský gymnazista hasí svou žízeň po vědění". Z pumpy na nádraží ve Starkoči. 

Více z celého dne je zde v galerii. Video o mikroskopování, které vytvořil v laboratoři biologie Matěj Wagner (letošní úspěšný maturant), a které běží v muzeu Pod čepicí ve smyčce, naleznete zde

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2019/2020 třídní 4.X. Biologii vyučuji ve třídách 2.X, 3.X, 4.X, 7.X. Zeměpis vyučuji ve třídách 2.X, 3.X, 4.X, 6.X a 7.X. Vyučuji zeměpisný seminář pro závěrečné ročníky - 8.X, 4.A a 4.B.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE BIOLOGIE