Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Večerní předplatné Klicperova divadla na sezónu 2019/2020

Večerní předplatné Klicperova divadla na sezónu 2019/2020


Večerní předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové na školní rok 2019/2020

 

I v tomto školním roce nabízíme studentům možnost jezdit na večerní předplatné do Klicperova divadla v Hradci Králové. Tato tradice trvá na naší škole již od roku 1998 a věříme, že se i letos mezi studenty najdou příznivci, kteří si chtějí vychutnat umělecký zážitek na uznávané divadelní scéně.

 

Jde o 8 představení, která jsou výrazně finančně zvýhodněná – poloviční cena proti běžnému vstupnému (hrací dny – pondělí až čtvrtek, pátek výjimečně). I tento rok jsou připraveny premiérové tituly, které neslibují jen novátorské postupy běžné pro tuto scénu, ale i „školní“ hodnoty, neboť skladba představení se studentům bude jistě hodit při výuce českého jazyka a literatury. Vedle toho jakýkoliv zážitek, vůči kterému se musíme vymezit, zhodnotit ho, přináší nové poznání a novou kvalitu života. Kromě toho večerní představení mají vysokou společenskou úroveň a festivalové akce (2 představení) nezaměnitelnou atmosféru, což jsou určitě rovněž důležité zkušenosti. Divadelní představení se odehrávají na různých scénách Klicperova divadla (jak tradiční velký sál, tak komornější prostor Studia Beseda).

Cena předplatného na účastníka byla stanovena součtem divadelního předplatného, ceny autobusové dopravy a snížena o příspěvek 300 Kč z Nadačního fondu Gymnázia Trutnov. Celkové náklady na účastníka tak činí 1600 Kč. Odjíždí se pravidelně v 17.15 od vlakového nádraží, návrat je odvislý od délky představení, většinou jsme v Trutnově ve 22.30 – 23.00 h. Nazpět se jezdí přes Zelenou Louku, autobus staví na zastávkách MHD (H. S. Město – sídliště, H. S. Město – Z. Louka, H. S. Město – Šestidomí) a končí opět u vlakového nádraží (pro mimotrutnovské je možné zastavit na trase Hradec Králové – Trutnov).

Částku 1600 Kč převeďte na účet č. 2201589228/2010 do konce září 2019 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení studenta). Vzhledem k výši částky umožňujeme abonentům i rozdělení platby do dvou etap – pak je nutné zaplatit 1000 Kč do konce září 2019 a zbylých 600 Kč do konce ledna 2020. Věříme, že toto rozdělení platby umožní všem zájemcům účast. Je nutné si uvědomit, že přihlášené předplatné je vždy potřeba zaplatit celé, neboť představení i místa v autobuse jsou objednána na rok dopředu a je nutné je uhradit, ať už budou předplatitelem využita, nebo nebudou. Zároveň je možné se individuálně o termínech plateb dohodnout, pokud by bylo třeba. Předplatné lze pořídit i např. pro dvojici, kdy si účastníci vlastní dohodou rozdělí jednotlivá představení mezi sebe. Nicméně vzhledem k administrativě bude předplatné napsáno na jednoho účastníka, který bude figurovat na přihlášce a jako plátce.

Předplatné je určeno pro vyšší gymnázium (1. ročník/kvinta až maturitní ročník) a pro znalé kvartány zajímající se o divadlo. Informace o organizaci návštěv představení jsou vždy na stránkách školy (v měsíčním plánu), nástěnce nadačního fondu v přízemí a na nástěnce ve 2. patře budovy B. Prosíme účastníky o jejich sledování a žádáme je, aby organizátorům včas nahlásili svoji neúčast. Takto uvolněná místa nabízíme zájemcům, kteří nemají zakoupeno předplatné, aby zbytečně nepropadla sedadla v autobuse a v hledišti. Vybrané peníze na konci školního roku přerozdělíme a vrátíme abonentům.

Novinka! Nabízíme možnost zakoupit si předplatné i dospělým zájemcům z řad nestudentů (např. rodičům, přátelům, …). Cena předplatného je pro ně stanovena ve výši 2500 Kč (cena abonentky 1725 Kč + doprava).

Vzhledem k nutnosti objednat místa nejpozději do 13. září 2019 (pátek) a naplnit kapacitu autobusu budou přihláškám přidělována pořadová čísla podle data odevzdání. Je možné, že pozdní přihlášky nebudou z tohoto důvodu akceptovány, za což se předem omlouváme. Přihlášky odevzdávejte J. Stránské nebo P. Machoňové (2. patro budovy B).

 

Jitka Stránská (pověřena Nadačním fondem Gymnázia Trutnov)

Tituly předplatného:

·      Ladislav Stroupežnický: FURIANTI (režie Petr Štindl)

·      Molière: LAKOMEC (režie Michal Hába)

·      Ladislav Smoljak: MALÝ ŘÍJEN (režie Šimon Caban)

·      Francis Scott Fitzgerald: VELKÝ GATSBY (režie Adam Svozil, Kristýna Kosová)

·      Laura Wade: DOMA, JSEM ZLATO! (režie Jan Holec)

+ tři kupony:

·      první na výměnu za vstupenku na festival Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2019);

Zamluveno je představení pražského Švandova divadla – Agent tzv. společenský (autoři Martina Kinská a Radek Schovánek, Martina Kinská, termín 7. 10. 2019pondělí).

Jedná se o silný komorní příběh rodiny, na jejímž počátku byl úkol StB. Inscenace získala Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou divadelní inscenaci nového textu za rok 2018.

I v těch nejsevřenějších rodinách existují tajemství, o nichž si myslíme, že je již dávno pohřbil čas. Ještě včera jsme si mysleli, že se známe. Dnes už ruku do ohně za své blízké zřejmě nedáme. Natož sami za sebe. 

Téměř detektivní drama prolínající časové roviny normalizace a dnešních dnů. Vynořování těžkých okamžiků i absurdit, které s sebou minulý režim a uhýbání v něm nesly. Zraněná blízkost a důvěra, a přece rodina jako jediný pevný bod. Co jsme to vůbec zač? Přestaňme se schovávat za tvrzením „taková byla doba“ a odkryjme karty, z nichž jsme si pečlivě zbudovali naše domečky z karet.

Fenomén tzv. společenských agentů, tedy osob, které byly nasazeny na své blízké, byl za normalizace častějším jevem, než by se na první pohled zdálo. Většina agentů byla ke spolupráci donucena vydíráním či vyhrožováním, což však nijak nezmírnilo dopady jejich hlášení. Ale možná je to z jistého úhlu pohledu pochopitelné. 

Bloudění v labyrintu kompromisů a strachu, balancování na hranách. Stále větší zapadání do bahna ve snaze činit dobro. Doufání, že to všechno nějak bude a že to lze přežít bez trvalých následků... A náhle je jednoho dne konec. Ba co víc – o spolupráci nikdo neví. Konečně lze žít normálně. Je však omylem, že už se nic nestane. Právě nyní to teprve začíná. Někdy se totiž i spolehlivý agent vymkl kontrole. Navíc je tu jeden zcela hmatatelný následek dávného úkolu. Dokonce má konkrétní jméno. A právě dnes se začíná ptát a odkrývat události, na které chtěli všichni zapomenout.

·      druhý na představení ve Studiu Beseda  SPÁČ nebo KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ,

·      třetí na představení mez. festivalu Divadlo evropských regionů (19. - 26. 6. 2020).

 

Přihlášku s totožnými informacemi naleznete v příloze, lze ji stáhnout či vyzvednout u vyučujících českého jazyka či organizátorek J. Stránské nebo P. Machoňové.

 


 

 PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
gtu-vecerni-predplatne-klicperova-divadla-20192020-informace-a-prihlaska.pdf STÁHNOUT