Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Studenti našeho gymnázia v okresním kole SOČ

Studenti našeho gymnázia v okresním kole SOČ


TrutnovOkresní kolo SOČ se již tradičně uskutečnilo na VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov. Představilo se devět prací, z toho pět jich bylo z našeho gymnázia (2x Gymnázium Dvůr Králové n. L., 1x SZŠ Trutnov a 1x SPŠ Trutnov). Do krajského kola komise doporučila celkem pět prací.

Všichni naši zástupci odprezentovali své práce vynikajícím způsobem. Byli kultivovaní ve svém projevu, zvolili vhodnou strukturu i obsah obhajoby a obstáli také v následné diskusi. Postupující do krajského kola však musí ještě svá vystoupení vyladit na základě připomínek členů hodnotící komise.

Pro všechny zúčastněné to však byla neocenitelná zkušenost pro další profesní zaměření a opět se ukázalo, že zapojení do SOČ patří na naší škole k již k tradičním a velmi přínosným formám práce s nadanými studenty. Všem studentům blahopřeji.

Přehled prací a umístění:

Vendula Mračková (8. X) – 2. místo bez postupu do krajského kola
obor 06: Zdravotnictví
název práce: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění u žáků vyššího gymnázia

Karolína Ferklová (8. X) – 1. místo bez postupu do krajského kola
obor 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
název práce: Kulturní šok očima absolventů výměny mládeže Rotary

Adam Grunt (3. A) – 1. místo a postup do krajského kola
obor 02: Fyzika
název práce: Syntéza ligátů magnetických nanočástic s fluorescentními nanodiamanty pro 3D projekci

Marie Berčíková (4. A) – 1. místo a postup do krajského kola
obor 04: Biologie
název práce: Život jezevců lesních v koexistenci s jinými druhy zvířat v okolí nory jezevce lesního u obce Bernartice

Jan Rus (7. X) – 1. místo a postup do krajského kola
obor 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
název práce: Byl rodu dobrého: Alfréd Tennyson a jeho dílo v české kultuře 1855 – 1894

Karel Urban, garant školního kola SOČGALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Karel Urban, CSc.

Ing. Karel Urban, CSc.

Zástupce ředitele školy, předseda ŠSK a vyučující tělesné výchovy

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE SPOLEČENSKÉ VĚDY