Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Rozeslali jsme pozvánky k písemným maturitním zkouškám

Rozeslali jsme pozvánky k písemným maturitním zkouškám


Maturitní zkoušky se kvapem blíží, proto byly na e-mailové adresy maturantů v neděli 10. března 2019 rozeslány pozvánky k písemným maturitním zkouškám. Součástí mailu je kromě pozvánky k jednotlivým zkouškám také formulář protokolu o převzetí pozvánky. Maturanti, kteří jsou v posledním ročníku studia, tomuto dokladu nemusí věnovat pozornost, protože protokol o převzetí pozvánky podepíší hromadně ve škole. Maturanti, kteří ve školním roce 2018/19 nejsou studenty posledního ročníku, tento protokol vytisknou, vyplní, a s vlastnoručním podpisem doručí do sekretariátu školy nejpozději do 3. 4. 2019. 


Pokud někdo z vás ve své mailové schránce pozvánku neobjevil, neprodleně navštivte ředitele školy k dořešení nesrovnalosti. 


Petr Skokan