Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Třídní schůzky a konzultace pro zákonné zástupce studentů již ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 16 hodin

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 se uskuteční pro zákonné zástupce studentů třídní schůzky. Od 16 hodin se budou řešit společné záležitosti v kmenových učebnách, od 16:20 proběhnou konzultace s jednotlivými vyučujícími. Rozpis kmenových učeben a konzultačních místností najdete v prostorách školy. Srdečně Vás zveme.

Maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2023

Maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2023


Maturitní zkoušky se v termínu PODZIM 2023 uskuteční takto:


Didaktické testy společné části se konají ve spádové škole, kterou je pro letošní rok VOŠ zdravotnická, SZŠ a OA Trutnov, ve dnech 4. - 6. 9. 2023. Dotčení studenti již obdrželi pozvánku ke zkoušce elektronicky do emailové schránky.


Písemná zkouška z AJ se uskuteční v pondělí 4. 9. 2023 v učebně 101a od 9:00 hodin.


Ústní zkoušky profilové části maturit se letos uskuteční ve středu 6. září 2023. Proběhnou v učebně 400 v budově trutnovského gymnázia na Jiráskově náměstí. Zázemí maturantů bude k dispozici v učebně 206. Zahájení maturit je naplánováno na 8:00 hodin losováním tématu první zkoušky. Konkrétní časový rozpis  bude k dispozici ve škole. Ukončení ústních zkoušek vyhlášením výsledků je plánováno na 9.25 hodin.


Účastníkům maturit v podzimním termínu přeji mnoho úspěchů.