Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2022

Maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2022


Maturitní zkoušky se v termínu PODZIM 2022 uskuteční takto:


Didaktické testy společné části se konají ve spádové škole, kterou je pro letošní rok VOŠ zdravotnická, SZŠ a OA Trutnov, ve dnech 1. - 5. 9. 2022. Dotčení studenti již obdrželi pozvánku ke zkoušce elektronicky do emailové schránky.


Ústní zkoušky profilové části maturit se letos uskuteční ve středu 7. září 2022. Zkoušky se uskuteční v učebně 400 v budově trutnovského gymnázia na Jiráskově náměstí. Zázemí maturantů bude k dispozici v učebně 206. Zahájení maturit je naplánováno na 8:00 hodin losováním tématu první zkoušky. Konkrétní časový rozpis  bude k dispozici ve škole. Ukončení ústních zkoušek vyhlášením výsledků je plánováno na 9.40 hodin.


Účastníkům maturit v podzimním termínu přeji mnoho úspěchů. 


                Petr Skokan, 25. 8. 2022, aktualizace 31. 8. 2022