Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2020

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy (osobně nebo poštou) nejpozději v pondělí 2. března 2020!!!

Výsledkový portál žáka a Matematika+

Výsledkový portál žáka a Matematika+


Registrace maturantů do výsledkového portálu žáka probíhá stejně jako v posledních letech v individuální režii studentů. Zaregistrování se do portálu je doporučené a je výhodné zejména pro jednoduchou možnost získat výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturit. Odkaz na výsledkový portál žáka je k dispozici zde. Portál je pro přihlašování k dispozici od 2. 1. 2019.

Přes výsledkový portál žáka se lze rovněž přihlásit ke konání nepovinné samostatné zkoušky Matematika+. Veškeré podrobnosti o této zkoušce jsou k dispozici zde. Připomínám, že termín pro přihlašování byl prodloužen do 31. 1. 2019.  


Petr Skokan