Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2020

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy (osobně nebo poštou) nejpozději v pondělí 2. března 2020!!!

Informace k maturitnímu přihlašování

Informace k maturitnímu přihlašování


Přestože je teprve listopad, již se hlásí o slovo maturitní zkoušky. Prvním důležitým krokem, který musí studenti posledních ročníku v nejbližších týdnech udělat, je řádné vyplnění a odevzdání přihlášky k MZ. Maturitní projekt pro rok 2019 se otevře v pondělí 12. 11. 2018. Poté budeme schopni do systému importovat nezbytné osobní údaje maturantů a připravit pro ně předvyplněné přihlášky. Formuláře přihlášek studentům předají společně s dalšími instrukcemi jejich třídní učitelé v nejbližším možném termínu (předpokládám, že se to vše zvládne  zhruba během týdne). 


Pro správné rozhodování o výběru maturitních předmětů a řádné vyplnění přihlášky je potřeba mít dostatek informací. Zásadní informace jsou k dispozici v Maturitním zpravodaji č. 47. Dalším nezbytným materiálem je Stanovení maturitních předmětů profilové části MZ pro rok 2019. Oba zmiňované dokumenty jsou v k dispozici rovněž v přiložených souborech. Zbývá tedy ještě dodat, že v maturitách pro rok 2019 dochází k některým dílčím změnám. Podrobnější informace o nich bude CERMAT publikovat v dalších maturitních zpravodajích. Změny se dotýkají například prodloužení času na didaktické testy z ČJL (z 60 na 75 minut) a z matematiky (ze 105 na 120 minut). Čas pro vypracování PP z ČJL se rovněž mění (z 90 na 110 minut). Zde se však jedná jen o kosmetickou změnu, protože se ruší dřívější model 20 minut na výběr tématu a potom 90 minut na vypracování. Nově lze tedy začít pracovat na PP dříve a využít čas optimálněji. Novinkou je i možnost změny již zvoleného tématu. 


Organizační a další praktické informace předají maturantům společně s formulářem přihlášky jejich třídní učitelé. 


Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat řediteli školy prostřednictvím svého třídního učitele nejpozději v pondělí 3. prosince 2018.   


Petr SkokanPŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
maturitni-zpravodaj-47-18.pdf Maturitní zpravodaj č. 47 STÁHNOUT
stanoveni-predmetu-profilove-casti-pro-rok-2019-1.pdf Stanovení maturitních předmětů profilové části MZ pro rok 2019 STÁHNOUT