Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace k maturitním zkouškám v termínu PODZIM 2018

Informace k maturitním zkouškám v termínu PODZIM 2018


Gymnázium Trutnov je spádovou školou pro konání společné části maturit v termínu PODZIM 2018. Písemné maturitní zkoušky společné části se zde uskuteční v termínu stanoveném JZS, tedy ve dnech 3. – 5. září 2018. Všechny maturitní prostory jsou umístěny v budově gymnázia na adrese Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov. Vstup do školy je z přímo z Jiráskova náměstí v jeho severozápadním rohu.  Kapacita parkovacích míst v okolí školy je omezená. 


K maturitním zkouškám se do budovy gymnázia dostavte s dostatečným předstihem (doporučeno 30 minut). Seznamy maturantů s rozdělením do jednotlivých učeben budou vyvěšeny hned u vchodu do budovy v hlavním vestibulu školy. S orientací v budově a vyhledáním správné učebny pomohou rovněž dozírající pedagogové. 


Všem maturantům doporučuji důkladně prostudovat dostupné materiály - Maturitní zpravodaj č. 44, 45 a 46/2018, kde jsou uvedeny základní důležité informace a vyjmenovány pomůcky, které je při MZ možno použít. Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám přineste s sebou vlastní a ve stavu odpovídajícím požadavkům na použitelnost u maturitních zkoušek. Pomůcky, které nebudou splňovat požadované parametry, budou při kontrole před zahájením zkoušek vyřazeny z použití. Nezapomeňte na průkaz totožnosti. Bez jednoznačného prokázání totožnosti nelze MZ konat.


Pozvánky k podzimním maturitám zašlou maturantům ředitelé jejich kmenových škol e-mailem nebo poštou.


Petr Skokan, ředitel Gymnázia Trutnov