Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Začínají letošní ústní maturity

Začínají letošní ústní maturity


V pondělí 21. května 2018 začíná ústní část maturitních zkoušek. Nejprve budou svoje znalosti a dovednosti prokazovat maturanti ze čtyřletého oboru, následně pak budou v týdnu od 28. května před maturitní komise předstupovat maturanti z oktáv. Všem přejeme šťastnou ruku při losování otázek a úspěšné završení maturitního úsilí.


Výsledky didaktických testů z jednotlivých zkoušek společné části maturit již byly maturantům předány. Výsledky PP z ČJL a cizích jazyků bude Cermat uvolňovat postupně podle rozpisu MZ. Platí pravidlo, že výsledky by měly být k dispozici v pracovní den předcházející plánovanému dni zkoušky konkrétního žáka. Výsledky, které nám Cermat poskytne, budeme následně rozesílat maturantům na jejich e-mailové adresy, které pro potřeby maturitních záležitostí poskytli škole.  Ti, kteří si zajistili funkční přístup do Výsledkového portálu žáka, mohou získat svoje výsledky i zde.  


Výsledky zkoušky Matematika+ budou k dispozici od 20. května 2018.


Petr Skokan