Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení ukončeno

Ve čtvrtek 2. července 2020 jsme přijetím posledního zápisového lístku naplnili kapacitu pro přijetí uchazečů jak v oboru 79-41-K/41 (čtyřletý obor), tak v oboru 79-41-K/81 (osmiletý obor). Všem uchazečům, kterým již nemůžeme vyhovět a na základě podané žádost o vydání nového rozhodnutí je přijmout, bude v nejbližších dnech zasláno usnesení o zastavení řízení.

Červený a Minaříkem na republikovém finále ve fyzice

Červený a Minaříkem na republikovém finále ve fyzice


Lukáš Červený (8.Y) a Michal Minařík (8.X) se na republikovém finále nejstarší kategorie fyzikální olympiády rozhodně neztratili. Lukáš vybojoval 14. místo, Michal pak 26. Jejich úspěch zvlášť vynikne, pokud si uvědomíme, že fyzika v jejich životě nezaujímá první místo. Blahopřejeme k výbornému výsledku.

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Na gymnáziu v Trutnově učím matematiku a fyziku, jsem třídním učitelem třídy 8.X, která je mojí třetí třídou na velkém gymnáziu. Nad rámec výuky se starám o kroužky Arduina a přípravám na matematickou a fyzikální olympiádu. Mým nejoblíbenějším předmětem je volitelná fyzika.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE FYZIKA