Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Fyzikální líheň 4 je úspěšně za námi

Fyzikální líheň 4 je úspěšně za námi


Čtvrté pokračování projektu Fyzikální líheň, který je určen pro nadané a motivované mladé fyzičky a fyziky, slavnostně skončil předáním certifikátů o absolvování a knižních odměn. Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Královehradeckého kraje v rámci programu MUP a též díky našemu skvělému absolventu Ing. Filipu Rolencovi. Moc děkujeme!

Co všechno účastníci zažili?

Exkurzi na Fakultě strojní TUL v Liberci, kterou nám zařídili proděkan doc. Jan Valtera a náš absolvent Vojtěch Ondráček

  

 Doc. Valtera popisuje přípravu nanovláken.