Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2020

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy (osobně nebo poštou) nejpozději v pondělí 2. března 2020!!!

Naši fyzici 12. z ČR a SR na Fyziklání

Naši fyzici 12. z ČR a SR na Fyziklání


Studenti oktáv obsadili v týmové soutěži Fykosí Fyziklání v nabité konkurenci hlavní kategorie A výborné 9. místo. Celkově se v konkurenci 136 týmů z České i Slovenské republiky umístili na 12. místě, což je nejlepší výsledek, jakého kdy naši studenti dosáhli. Družstvo pod názvem Klub plešatých alkoholiků nastoupilo ve složení Lukáš Červený, Marek Cerman, Filip Holý (všichni 8.Y), Michal Minařík, Jakub Rypan (oba 8.X). Blahopřejeme ke skvělému úspěchu!

Upozornění: název Klub plešatých alkoholiků není propagací alkoholismu ani plešatosti. Chlapci jím pouze vyjadřují obdiv a úctu svému milovanému učiteli.


Více o soutěži viz Fykosí fyziklání.


AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Na gymnáziu v Trutnově učím matematiku a fyziku, jsem třídním učitelem třídy 8.X, která je mojí třetí třídou na velkém gymnáziu. Nad rámec výuky se starám o kroužky Arduina a přípravám na matematickou a fyzikální olympiádu. Mým nejoblíbenějším předmětem je volitelná fyzika.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE FYZIKA