Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Studentský výtvarný salon 2016

Studentský výtvarný salon 2016


Po vzoru Benátského bienále 2015 jsme zvolili pro letošní ročník Studentského výtvarného salonu téma: All the world´s futures (Všechny budoucnosti světa)

Zamysli se nad tím, kam lidstvo, naše společnost, národ nebo jedinec míří. Jaké jsou naše vyhlídky v blízké i v té vzdálené budoucnosti. Zaměř se na téma, které je ti blízké (společnost, politika, ekologie, globalizace, média, design, architektura, nové technologie...), a vytvoř originální výtvarnou reflexi v libovolné technice (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, fotografie, nová média...).

Práce odevzdávejte do pátku 20. května v kabinetech estetické výchovy a francouzského jazyka u Marie Bittnerové, Jana Erbena a Karolíny Václavíkové. Odevzdané práce opatřete na zadní straně celým jménem autora a třídou. Bližší informace a možné konzultace u vyučujících výtvarné výchovy.

Na Vaše práce se těší M. Bittnerová, J. Erben, K. Václavíková.

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jan Erben

Mgr. Jan Erben

Vyučuji: Kulturní výchova zaměřená výtvarně - 2.A, 2.B

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ESTETICKÁ VÝCHOVA