Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Exkurze studentů volitelné fyziky na reaktoru Vrabec

Exkurze studentů volitelné fyziky na reaktoru Vrabec


V pondělí 14. března 2016 se studenti volitelné fyziky vydali na exkurzi na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení v Praze. V první části jsme si poslechli přednášku Ing. Václava Kliky, Ph.D. o matematickém modelování  v biologii. Poté jsme se přesunuli do Tróje, abychom navštívili školní reaktor VR1 Vrabec. Jedná se o funkční reaktor velmi malého výkonu, který slouží jako experimentální a výukové zařízení. Cílem exkurze bylo získat představu o tom, jak v dnešní době pracují vědci ať už na poli teorie nebo experimentu.


AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Na gymnáziu v Trutnově učím matematiku a fyziku, jsem třídním učitelem třídy 8.X, která je mojí třetí třídou na velkém gymnáziu. Nad rámec výuky se starám o kroužky Arduina a přípravám na matematickou a fyzikální olympiádu. Mým nejoblíbenějším předmětem je volitelná fyzika.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE FYZIKA