Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Alternativní metody ve výuce matematiky

Alternativní metody ve výuce matematiky


Matematika je základním pilířem vzdělávání, ale tradiční způsoby výuky mohou být pro některé studenty náročné a demotivující. Alternativní metody výuky matematiky se zaměřují na to, jak udělat matematiku přístupnější, zábavnější a efektivnější.

V průběhu minulého a letošního školního roku jsme ve druhém ročníku osmiletého oboru realizovali několik hodin matematiky obohacených o rozvoj měkkých kompetencí. V rámci hravých aktivit děti rozvíjely spolupráci, plánování, řešení problémů, kreativitu a další. Pomocí spočítaných příkladů žáci bojovali s příšerkami, vytvářeli království, stavěli autodráhu a věž, skládali mozaiky nebo luštili tajenky. Naším cílem bylo oživit výuku pro žáky a nabídnout jim netradiční problémy k řešení. Tyto hodiny se odehrály pod vedením paní učitelky Jiráskové a školní psycholožky Slavkové.

Žáci dostali možnost reagovat a okomentovat jednotlivé aktivity. Z evaluačního dotazníku, kteří žáci vyplnili, vyplývá, že většina dětí hodnotí tyto hodiny pozitivně. Všichni dotázaní uvedli, že je nové metody baví více než tradiční výuka. Z těchto nasbíraných dat usuzujeme, že zavedení alternativních metod do výuky je krok správným směrem, ačkoliv je třeba dbát na vyváženost a udržení disciplíny ve třídě.GALERIE