Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úřední hodiny o prázdninách

Informace o úředních hodinách během letních prázdnin 2022 najdete na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Od pondělí 22. 11. 2021 se mění podmínky provozu sportovišť Gymnázia Trutnov pro veřejnost

Od pondělí 22. 11. 2021 se mění podmínky provozu sportovišť Gymnázia Trutnov pro veřejnost


V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 20. listopadu 2021 se od pondělí 22. listopadu 2021 mění podmínky, za nichž je možno poskytovat služby, mezi něž patří i pronájmy sportovišť takto:


  1. Obecně platí, že vstup do vnitřních prostor sportovišť je možný pouze v případě, že návštěvník nevykazuje klinické příznaky nemoci COVID-19 a prokáže se certifikátem o platném očkování nebo prodělání nemoci ne dříve než před 180 dny. Pro vyjmenované osoby (mladší 18 let, kontraindikace k očkování, rozočkované osoby) platí výjimka a pro vstup jim postačí prokázat se negativním PCR testem provedeným ne dříve než před 72 hodinami (viz článek I, bod 17 příslušného MO - viz příloha). Povinnost zajistit kontrolu naplnění tohoto pravidla je na provozovateli, kontrolou je tedy pověřen správce sportoviště. 
  2. V případě soustavné přípravy amatérských sportovců na soutěže nebo konání soutěží samotných se postupuje obdobně (viz viz článek I, bod 14, především písmeno c) a d) příslušného MO v příloze). Pro organizátory takových sportovních akcí nadále trvá povinnost evidence kontaktů účastníků jednotlivých tréninkových jednotek či soutěží a jejich uchování po dobu 30 dnů. Nově je organizátorovi akce uložena povinnost zajistit dodržování dalších aktuálně platných pravidel (trenér, vedoucí družstva, hlavní pořadatel apod.). který je povinen provozovateli kdykoliv na požádání doložit, že podmínky vstupu do vnitřních prostor sportoviště. které jsou stanoveny pro všechny skupiny osob (sportovci, realizační týmy, rozhodčí, diváci) do vnitřních prostor sportoviště jsou dodrženy.  Oprávněnost vstupů kontroluje a garantuje organizátor akce. Provozovateli sportoviště je pak organizátor povinen dodržení pravidel kdykoliv prokázat.  
Petr Skokan, 21. 11. 2021PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf MO MZ ČR ze dne 20. listopadu 2021 STÁHNOUT