Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Vyzvednutí oběda v první den nemoci

Vyzvednutí oběda v první den nemoci


V první den nemoci nebo jiné neočekávané situace, kdy žák nemůže odebrat jídlo v jídelně osobně, lze vyzvednout oběd do jídlonosiče třetí osobou teprve po ukončení výdeje žákům stravujícím se v jídelně, tedy v čase 14:20 - 14:30.


Petr Skokan, 9. 9. 2021