Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Předávání maturitních vysvědčení v roce 2021

Předávání maturitních vysvědčení v roce 2021


Vážení rodiče, milí absolventi,


předávání maturitních vysvědčení se letos, stejně jako v minulém roce, uskuteční odlišně od zavedených zvyklostí. V tomto roce jsme se po dlouhém zvažování a posuzování možností, aktuálně platných pravidel i dalších okolností rozhodli, že vysvědčení předáme ve škole pouze za přítomnosti absolventů a pedagogů. Pro třídy 4.A a 4.B se předávání uskuteční v pátek 11. června, pro oktávu pak ve středu 16. června 2021. 


Jsme si nepochybně vědomi významu slavnostního okamžiku zakončení gymnaziálního studia nejen pro studenty, ale i jejich rodiny. Proto historicky velmi dlouho a tradičně organizujeme, myslím, velmi kvalitní slavnostní odpoledne spojená s předáváním maturitních vysvědčení. Současná doba však mění zavedené zvyklosti v mnoha ohledech, a ačkoliv by se zdálo, že rozvolnění pokračuje velmi rychle, nadále platí dosti striktní pravidla pro shromažďování osob ve vnitřních prostorách. V tuto chvíli bohužel negativně ovlivnila naše úvahy o možných variantách řešení i skutečnost, že naše třídy jsou naplněny na hranici možné kapacity, zpravidla na 30 žáků. Pro předávání maturitních vysvědčení za běžných okolností musíme počítat s účastí všech žáků třídy a minimálním počtem dalších osob (v průměru alespoň 3 na maturanta – nižšího počtu se nám nepodařilo ani přes opakované prosby při potřebě regulovat počet účastníků v minulém roce dosáhnout). Nezbytná kapacita je cca 140 osob (a to ještě za předpokladu limitu počtu návštěvníků na jednoho maturanta). Při stávajících omezeních pro organizování hromadných kulturních akcí uvnitř to znamená mít k dispozici sál s kapacitou možná 280 míst a plochou 560 m2 (využití poloviny kapacity, 4 m2 plochy na osobu, kontrola přítomných, zda mají test nebo jeho adekvátní náhradu). Za takového stavu by bylo v tuto dobu možné uspořádat předávání buď venku nebo ve sportovní hale. Ani jedna z realizovatelných variant se nejeví jako vhodná (venku nejistota počasí s možností bouřek v příštích dnech, ve sportovní hale v případě dodržení pravidel velmi rozhlehlý a neosobní prostor). 


Po důkladném zvažování, a i s přihlédnutím k dalším povinnostem, které škola nyní musí zajistit, jsme chtěli upřednostnit takový způsob provedení, který umožní celé maturitní třídě, po dlouhé době, kdy kontakty mohly být pouze distanční nebo jednotlivé, být ještě jednou společně a oficiálně se rozloučit se svými třídními učiteli i dalšími pedagogy. Proto jsme zvolili právě tento formát organizace (pro školní skupinu platí navíc trochu jiná pravidla) a prostor v 1. patře školy na hlavním čtverci před ředitelnou, tedy místo, které je v rámci aktuálních možností dostatečně důstojné a vyzkoušené nejen celou řadou vernisáží, ale i koncertů. Argumentů pro zvolené řešení by bylo k dispozici ještě mnohem více, ale snažil jsem se uvést ty nejpodstatnější. Ještě jednou bych velmi rád zdůraznil, že organizování slavnostního předávání maturitních vysvědčení tradičním způsobem patří mezi naše priority, i když v poslední době různé okolnosti míří opačným směrem. Věřím však, že se k vyzkoušenému modelu budeme moci co nejdříve vrátit. Chápu také, že z pohledu konkrétního jednotlivého maturanta nebo jeho nejbližších může být těžké přijmout některé dopady současné situace. Realita pandemie změnila naše životy ve spoustě ohledů a způsob předání maturitních vysvědčení není v tomto ohledu tím největším problémem. 


Věřím tedy, že naše vysvětlení přijmete a pochopíte naši snahu umožnit maturitním třídám strávit poslední společné oficiální chvíle ve škole. Nepochybuji, že v rodinách najdete vhodnou příležitost prožít slavnostní okamžiky spojené s vyjádřením díků i oslavou zakončení středoškolského studia.     


Petr Skokan, 8. 6. 2021