Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Výdej obědů do jídlonosičů od 3. 5. 2021 v jiném čase

Výdej obědů do jídlonosičů od 3. 5. 2021 v jiném čase


Vzhledem k návratu některých žáků k prezenční výuce se mění časové schéma stravování ve školní jídelně. Při zajištění provozu školní jídelny musíme nadále zajistit předepsaná hygienická a epidemiologická pravidla (počet strávníků, homogenita skupin, odstup, hygiena prostor). Z výše uvedených důvodů se od pondělí mění organizace výdeje tak, abychom byli schopni zajistit oddělené stravování žáků v prezenční výuce nebo zaměstnanců přítomných ve škole a strávníků na distanční výuce odebírajících stravu do jídlonosičů. 


Nově bude od pondělí 3. 5. 2021 výdej do jídlonosičů (strávníci z distanční výuky) pouze v čase 13:45 - 14:00 hodin.