Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Pozvánky k JPZ jsme již rozeslali

Pozvánky k JPZ jsme již rozeslali


Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) konané na trutnovském gymnáziu jsme rozeslali koncem minulého týdne (čtvrtek 15. a pátek 16. 4. 2021). Jednalo se o zásilku s doručenkou (modrý pruh). I tak se dá předpokládat, že všichni uchazeči pozvánku s podrobnými pokyny ke konání zkoušek již obdrželi. Pokud došlo při doručování pozvánek k nějakým potížím, v jejichž důsledku pozvánka nedorazila, kontaktujte sekretariát školy (499 840 093), kde Vám pomohou situaci vyřešit.  


Podrobnosti k organizaci JPZ a nezbytnosti prokázat se před jejich konáním platným testem (nebo alternativním dokladem) jsme zveřejnili již dříve a jsou k dispozici zde. 


Ještě zbývá doplnit, že MZ ČR novým opatřením rozhodlo o tom, že uchazečům nove při konání zkoušek postačí k zakrytí úst a nosu chirurgická nebo srovnatelná rouška. Respirátor tedy není nutný bez ohledu na skutečnost, zda uchazeč již dovršil 15 let věku.