Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz
Aktuální informace  a podmínky účasti na JPZ

Aktuální informace a podmínky účasti na JPZ


Podle momentálně známých informací se přijímací zkoušky uskuteční v již naplánovaných termínech takto:


3. a 4. května 2021 pro čtyřletý obor,

5. a 6. května 2021 pro obor osmiletý. 


Náhradní termín pro oba obory vzdělávání je pak stanoven na 2. a 3. června 2021. 


Došlo také k prodloužení časových limitů pro vypracování testů:


u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut),

u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).Pozvánku k přijímacím zkouškám s veškerými podrobnými informacemi zašleme poštou (s doručenkou) nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Předpokládám odeslání do 19. 4. 2021.

 

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 2021 (celý text je v příloze) řeší povinnost uchazečů dodržet pravidla související s epidemiologickou situací. Osobní přítomnost (tedy možnost konat JPZ) se uchazeči umožní pokud:


  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

 

Doklad o negativním antigenním testu může uchazeč nahradit:

 

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (vydá praktický lékař nebo hygiena),
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se antigennímu testování ve své kmenové základní škole.


Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním výsledku antigenního testu POC nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 či doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (viz výše), škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. 


Gymnázium Trutnov nebude z kapacitních důvodů provádět testování uchazečů. 


V přiložených souborech jsou k dispozici ještě další důležité dokumenty týkající se JPZ, které vydalo MŠMT.
Petr Skokan, 9. 4. 2021


PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
dodatek-oop-zl.pdf Opatření obecné povahy MŠMT - vydávání zápisových lístků STÁHNOUT
jpz-posunute-jzs.pdf Upravené jednotné zkušební schéma k JPZ STÁHNOUT
jpz-metodika-shrnuti-aktualit.pdf JPZ metodický materiál - shrnutí aktualit STÁHNOUT
jpz-platne-zneni-oop.pdf JPZ - platné znění opatření obecné povahy STÁHNOUT
mo-testovani-u-prijimacich-zkousek-1.pdf Mimořádné opatření MZ - testování u přijímacích zkoušek STÁHNOUT