Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Další změny v organizaci maturit

Další změny v organizaci maturit


Vzhledem k dosud neutěšené epidemiologické situaci rozhodlo MŠMT o dalších změnách v organizaci maturitních zkoušek roku 2021. V první řadě dochází k posunům v kalendáři. Podle momentálně aktuálních informací se DT MZ uskuteční ve dnech 24. - 26. května 2021 a prostor pro profilové zkoušky je nově připraven v období od 1. června do 23. července 2021.  


Kromě změny termínů konání však dochází i k redukci rozsahu. Ústní zkoušky profilové části navazující na část společnou (český jazyk, cizí jazyk)  jsou nově pro maturanty nepovinné. Povinnými zkouškami tedy zůstávají přihlášené didaktické testy (zde platí jiná úprava pro maturanty ze zdravotnických a obdobných škol, kteří absolvovali pracovní povinnost ve zdravotnictví nebo sociálních službách) a dále dvě ústní zkoušky, které si maturanti zvolili ve školní části (také cizí jazyk, který není navázán na DT ve společné části). 


Podrobnější pravidla organizace MZ a legislativní souvislosti upraví opatření obecné povahy, které je momentálně na MŠMT připravováno a bude publikováno v nejbližších dnech. Jakmile budou k dispozici nové informace, budeme je postupně zveřejňovat i s podrobnostmi a konkrétní úpravou pro trutnovské gymnázium. Podrobné informace budou maturantům poskytnuty také přes Bakaweb.  


Aktuálně známe informace k úpravě MZ jsou k dispozici například zde.