Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úřední hodiny o prázdninách

Informace o úředních hodinách během letních prázdnin 2022 najdete na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Aktuální informace k MZ a organizaci vzdělávání ve 2. pololetí maturitních ročníků

Aktuální informace k MZ a organizaci vzdělávání ve 2. pololetí maturitních ročníků


Ministerstvo školství upravilo opatřením obecné povahy vydaným 29. 1. 2021 organizaci maturitní zkoušky v roce 2021. Jak to bude vypadat?

 

Společná část MZ:

U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJL 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. 

Konání DT se nyní předpokládá v původně plánovaném termínu (3. – 5. 5. 2021). V červnu 2021 bude k dispozici ještě jeden mimořádný termín (14. – 16. 6. 2021). Ten bude k dispozici pro maturanty, kteří se nemohli zúčastnit řádného termínu MZ z důvodu karantény nebo nemoci v souvislosti s COVID-19 nebo pro maturanty, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby (za přesně definovaných podmínek) a v řádném termínu nevykonali některou ze zkoušek úspěšně.  V takovém případě je to vlastně termín navíc.

 

Profilová část MZ:

Období, kdy je možné konat profilové zkoušky se prodlužuje do 25. června 2021 (tuto možnost zatím neplánujeme využít).

Písemné práce z českého jazyka a literatury se nekonají. V těchto předmětech proběhnou tedy pouze ústní zkoušky. Rozsah a forma se vzhledem k teoretickému charakteru maturitních předmětů nemění.

 

Vzdělávání maturantů ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku

K MZ v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který se k 1. 12. 2020 řádně přihlásil a který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/21. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/21 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat náhradní (v případě, že žák nebyl hodnocen) nebo opravnou (v případě, že byl hodnocen nedostatečně) zkoušku nejpozději do konce června 2021. V případě, že maturant požádá, musí mu být umožněno složit opravnou nebo náhradní zkoušku do konce března, aby mohl přistoupit k MZ v termínu JARO 2021. Pro řádné uzavření dosud neuzavřené klasifikace v 1. pololetí maturitního ročníku tedy musí proběhnout oficiální komisionální zkouška nejen v případě opravné, ale nově také v případě náhradní zkoušky. Pokud již někde dílčí kroky k uzavření nedokončené klasifikace proběhly, je nutné je považovat pouze za konzultaci.

Na konci února vyhodnotíme připravenost jednotlivých žáků, kterých se situace týká, a na březen stanovíme konkrétní termíny komisionálních zkoušek (do hry mohou vstupovat různé okolnosti, takže budeme organizovat tak, aby byla pro možnost konání MZ v jarním termínu klasifikace uzavřena do konce března 2021). Pokud maturant o vykonání náhradní nebo opravné zkoušky do konce března 2021 nepožádá, pak platí zákonný termín do 30. 6. a možnost maturovat v podzimním termínu.

Vzhledem k teoretickému zaměření vyučovaných předmětů na gymnáziu i vzhledem ke skutečnosti, že ve ŠVP GTU jsou i pro závěrečné pololetí zařazena nová témata, nikoliv jen opakování, není v plánu omezení výuky spočívající v redukci vyučovaných předmětů. Jednotliví vyučující uplatní přiměřeným způsobem diferencovaný přístup k žákům v předmětu maturujícím a nematurujícím. Diferenciace se týká rozsahu učiva a zadávaných úkolů, nikoliv povinnosti účastnit se hodin v maturitních či nematuritních předmětech.

Všech maturantů se týká zrušení závěrečných testů z cizích jazyků. Úprava platí pro první i druhý cizí jazyk a rok 2021. Smyslem opatření je umožnit zaměřit závěrečnou práci v těchto předmětech na dovednosti, které bylo obtížně možné kvalitně realizovat v průběhu distanční výuky.

Jasno dosud není v otázce významu klasifikace ve druhém pololetí. Ustanovení uvedená v opatření obecné povahy MŠMT, která řeší okolnosti opakování ročníku v případě neprospěchu v závěrečném pololetí nenasvědčují výkladu, že výsledek vzdělávání druhého pololetí je nedůležitý. Každopádně jsme požádali MŠMT v této věci o zpřesnění a čekáme na odpověď, který by situaci jednoznačně řešila.


 Petr Skokan, 8. 2. 2021

 PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
oop-mz-2021.pdf Opatření obecné povahy MŠMT - maturitní zkoušky 2021 STÁHNOUT