Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme - více informací na odkazu níže

Odkaz
Gymnázium Trutnov je spádovou školou pro podzimní MZ i v roce 2020

Gymnázium Trutnov je spádovou školou pro podzimní MZ i v roce 2020


Gymnázium Trutnov je spádovou školou pro konání společné části maturit v termínu PODZIM 2020. Písemné maturitní zkoušky společné části se zde uskuteční v termínu stanoveném JZS, tedy ve dnech 1. – 3. září 2020. Všechny maturitní prostory jsou umístěny v budově gymnázia na adrese Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov. Vstup do školy je z přímo z Jiráskova náměstí v jeho severozápadním rohu.  Kapacita parkovacích míst v okolí školy je omezená. Ke zkouškám se do budovy školy dostavte s dostatečným předstihem (doporučeno 30 minut). Seznamy maturantů s rozdělením do učeben budou vyvěšeny hned u vchodu v hlavním vestibulu školy. S orientací v budově pomohou rovněž dozírající pedagogové. 

 

Všem maturantům doporučuji důkladně prostudovat dostupné materiály, především průvodce jednotlivými zkouškami pro rok 2020, kde jsou uvedeny důležité informace a vyjmenovány pomůcky, které je při MZ možno použít. Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám přineste s sebou vlastní a ve stavu odpovídajícím požadavkům na použitelnost u maturitních zkoušek. Pomůcky, které nebudou splňovat požadované parametry, budou při kontrole před zahájením zkoušek vyřazeny z použití. Gymnázium Trutnov zajistí sady náhradních pomůcek pouze pro řešení mimořádných situací. Nezapomeňte na průkaz totožnosti. Bez jednoznačného prokázání totožnosti nelze MZ konat.

 

Obecné aktuální informace najdete na www.cermat.cz, informace týkající se konání MZ na GTU sledujte na www.gymnaziumtu.cz v sekci Pro studenty – Informace o MZ.