Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Den otevřených dveří 9. 12. 2019

Srdečně zveme všechny uchazeče o studium i jejich rodiče na tradiční Den otevřených dveří v pondělí 9. prosince 2019 od 14 do 17,30. Těšíme se na vás!

Naši studenti na Talentové akademii

Naši studenti na Talentové akademii


13. – 15. 9. 2019 – Hlášení z Talentové akademie

V pátek 13. září jsme já, Adam Grunt, a Daniel Krátký měli namířeno do lobby jedné z budov největšího laserového centra v České republice, abychom se účastnili finálního kola soutěže zvané Talentová akademie. Abychom se do finálního kola dostali, bylo nutné vyplnit dotazník na dané téma. Dotazník sestával z 11 otázek týkajících se polarimetrie, laserové fyziky a chemie, na které jsme odpovídali prostřednictvím elektronického formuláře. Odborná porota Fyzikálního ústavu AV pak ze všech uchazečů vybrala 12 nejlepších a těm nabídla třídenní návštěvu laserových center ELI Beamlines a HiLASE. Mezi tucet šťastlivců jsme patřili i my.

První den jsme se nejdříve seznámili se zbylými deseti účastníky a s mentory, kteří nás měli na starost. V poledních hodinách následovaly přednášky z fyziky laseru a bezpečnosti práce v laboratořích. Odpoledne jsme pak měli exkurzi laserovými laboratořemi a podívali jsme se do míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Rozdělili jsme se do tří týmů barevně rozlišených na červený, modrý a zelený. V rámci týmu jsme si vybrali role, které jsme po zbytek praxe plnili. Na výběr byly role chemika, laserového fyzika, programátora a 3D modeláře. Každý z členů musel ještě před začátkem absolvovat dvouhodinový workshop, který nás měl naučit se pohybovat v různých laboratořích nebo pracovat s různými programy podle rolí, jež jsme zvolili. Když už jsme byli připraveni, mohla začít hlavní část programu: řešení problémů.

Naším úkolem bylo navrhnout aparát, který stáčí rovinu polarizace infračerveného světla vlnové délky 1030 nm o 90° za použití opticky aktivní látky. Každý tým měl k dispozici konferenční místnost a stejné materiály a nástroje. Po konzultaci našich nápadů s mentorem jsme se pustili do práce a začali kreslit, programovat, počítat, skládat a míchat. Hlavní část se odehrála v sobotu, kdy jsme měli přijít s konečným řešením a realizovat ho. To se nicméně podařilo jen jednomu týmu, modrému, jehož jsem byl součástí. Kolem sobotní půlnoci jsme již měli první prototyp, který jsme mohli testovat s infračerveným laserem. Výsledek modrého týmu byl ze všech nejblíže číslu, kterého jsme měli dosáhnout. Práce ale ještě nebyla ani zdaleka u konce, jelikož jsme ještě museli zpracovat data, vytvořit prezentaci a připravit se na obhajobu práce před odbornou komisí. Končili jsme kolem třetí hodiny ranní, ale odpočinku se nám nedostalo, neboť jsme už v sedm ráno byli znovu na nohou a ladili zbývající detaily.

V neděli v deset hodin a třicet minut jsme již veškeré práce zanechali a šli prezentovat. Všechny týmy předvedly své postupy, zhodnotily problémy, které je po cestě potkaly a prezentovaly své výsledky odborníkům, ostatním účastníkům a členům veřejnosti.

Na závěr byli všichni účastníci odměněni certifikátem účasti a menším hmotným dárkem jehož součástí byla mezi studenty velmi cenná surovina, propisky.


Adam Grunt 4.A

foto: https://www.facebook.com/TalentovaAkademie/


GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Ing. Ondřej Lev, Ph.D.

Na gymnáziu v Trutnově učím matematiku a fyziku, jsem třídním učitelem třídy 8.X, která je mojí třetí třídou na velkém gymnáziu. Nad rámec výuky se starám o kroužky Arduina a přípravám na matematickou a fyzikální olympiádu. Mým nejoblíbenějším předmětem je volitelná fyzika.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE FYZIKA