Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2020

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy (osobně nebo poštou) nejpozději v pondělí 2. března 2020!!!

Spádová škola pro maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2019

Spádová škola pro maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2019


Gymnázium Trutnov je spádovou školou pro konání společné části maturit v termínu PODZIM 2019. Písemné maturitní zkoušky společné části se zde uskuteční v termínu stanoveném JZS, tedy ve dnech 2. – 4. září 2019. Všechny maturitní prostory jsou umístěny v budově gymnázia na adrese Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov. Vstup do školy je z přímo z Jiráskova náměstí v jeho severozápadním rohu.  Kapacita parkovacích míst v okolí školy je omezená. 


Další informace pro přihlášené ke společné části MZ v termínu PODZIM 2019


K maturitním zkouškám se do budovy gymnázia dostavte s dostatečným předstihem (doporučeno 30 minut). Seznamy maturantů s rozdělením do jednotlivých učeben budou vyvěšeny hned u vchodu do budovy v hlavním vestibulu školy. S orientací v budově a vyhledáním správné učebny pomohou rovněž dozírající pedagogové. 


Všem maturantům doporučuji důkladně prostudovat dostupné materiály - Žákovský průvodce maturitní zkouškou - podzimní maturitní zkušební období 2019, dále Maturitní zpravodaj č. 48, 49, 50 a 51/201, kde jsou uvedeny základní důležité informace a vyjmenovány pomůcky, které je při MZ možno použít. 


Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám přineste s sebou vlastní a ve stavu odpovídajícím požadavkům na použitelnost u maturitních zkoušek. Pomůcky, které nebudou splňovat požadované parametry, budou při kontrole před zahájením zkoušek vyřazeny z použití. 


Nezapomeňte na průkaz totožnosti. Bez jednoznačného prokázání totožnosti nelze MZ konat.


Pozvánky k podzimním maturitám rozesílají maturantům ředitelé jejich kmenových škol e-mailem nebo poštou.


Petr Skokan, ředitel Gymnázia Trutnov