Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úspěchy našich reprezentantů v krajském kole SOČ

Úspěchy našich reprezentantů v krajském kole SOČ


Informace o výsledcích okresního kola SOČ byla prezentována na těchto stránkách 5. 4. 2019. Z pěti našich soutěžících se do krajského kola probojovali tři reprezentanti soutěžící v různých oborech.

Krajské kolo se uskutečnilo 13. 5. 2019 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. V průběhu slavnostního zahájení moderátor představil členy jednotlivých porot a bylo příjemným zjištěním, že dva z nich absolvovali naše gymnázium: Doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. (proděkan a vedoucí Katedry kybernetiky PřF Univerzity Hradec Králové) a PhDr. Petr Just, Ph.D. (vedoucí Katedry politologie Metropolitní univerzity Praha).

V krajském kole se prezentovalo celkem 45 prací, které hodnotilo 6 komisí. Konečné výsledky našich studentů příjemně potěšily a reprezentantům patří poděkování za úspěšnou reprezentaci.

Adam Grunt (3. A) – 2. místo a licitace do celostátního kola
obor 02: Fyzika
název práce: Syntéza ligátů magnetických nanočástic s fluorescentními nanodiamanty pro 3D projekci

Marie Berčíková (4. A) – 3. místo
obor 04: Biologie
název práce: Život jezevců lesních v koexistenci s jinými druhy zvířat v okolí nory jezevce lesního u obce Bernartice

Jan Rus (7. X) – 1. místo a postup do celostátního kola
obor 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
název práce: Byl rodu dobrého: Alfréd Tennyson a jeho dílo v české kultuře 1855 – 1894

Karel Urban, garant školního kola SOČGALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Karel Urban, CSc.

Ing. Karel Urban, CSc.

Zástupce ředitele školy, předseda ŠSK a vyučující tělesné výchovy

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE SPOLEČENSKÉ VĚDY