Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Třídní schůzky a konzultace pro rodiče

V úterý 20. 11. 2018 se od 16 hodin konají třídní schůzky v kmenových učebnách, následně od 16,20 do 18 hodin konzultace pro rodiče. Srdečně zveme!

Celostátní kolo zeměpisné olympiády

Mimořádný úspěch Davida Holubce

Naše škola zaznamenala mimořádný úspěch, když student kvarty DAVID HOLUBEC zvítězil v krajském kole zeměpisné olympiády a postoupil do celostátního kola do Prahy.

Republikové finále na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity začalo 13.4.2015 po poledni praktickými činnostmi v terénu v lokalitě Svatý Jan pod Skalou, kde soutěžící pracovali se speciálními přístroji (např. teodolit) a na netradičních místech (např. hřbitov).  Ústředním tématem letošního kola byla voda.

Večer proběhlo společenské setkání s bývalými úspěšnými řešiteli celostátního kola ZO, kteří se podělili o zážitky a zkušenosti z mezinárodních kol konaných v polském Krakově, japonském Kjótu a ruském Petrohradě. 

Druhý den řešili studenti vědomostní test, test práce s atlasem a multimediální test. Některé otázky byly s ohledem na následné mezinárodní kolo zadány v angličtině!

Náš David Holubec si odnesl diplom úspěšného řešitele celostátního kola ZO a drobné upomínkové předměty. Mezinárodní kolo v této kategorii však bylo pro letošní rok zrušeno.

Děkujeme Davidovi za vzornou reprezentaci Gymnázia Trutnov a věříme, že se v záplavě soutěžících řešících zeměpisnou olympiádu neztratí ani příští rok a že bude ostatním studentům trutnovského gymnázia vzorem a inspirací.  

Růžena VeseláGALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS


Mgr. Jan Rejl
Mgr. Jiří Svoboda
PaedDr. Růžena Veselá
Mgr. Vladimíra Zajíčková