Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Biologicko-geografický kroužek

Chodíme, kudy to nejde. A (skoro) nikoho jsme zatím neztratili...

V rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji" probíhá na naší škole již druhým rokem biologicko-geografický volnočasový kroužek – zkráceně bigewok. V jeho geografické části proběhlo již několik terénních výprav do lokalit zaniklých vesnic na Trutnovsku. Před každou z nich se konala seznamující schůzka, po většině z nich se konala schůzka vyhodnocovací. 

    Zároveň byly založeny internetové profily geografické části kroužku, obsahující fotografie, trasy vynesené z GPS a popisy prošlých lokalit. Navštívit je můžete na našem profilu. Na Google+ vyhledejte uživatele bigewok 2013 – můžete nás i sledovat.  

    Výpravy do terénu trvají šest až osm hodin a účastní se jich průměrně 12 studentů napříč vyššími ročníky gymnázia. V průběhu exkurze probíhá práce s GPS, seznamování s vývojem krajiny a lokalizace předmětů zájmu - drobné přírodní útvary (jeskyně, studánky), pozůstatky lidské činnosti (meze, snosy), hledání zaniklého osídlení. Vždy je součástí i pracovní list, který v sobě obsahuje znalosti ze schůzky či z profilů. Po jeho vyplnění se účastníci dostávají dále - získávají souřadnice, podle kterých buď hledají v terénu ukrytá místa, která dokumentují, nebo dostanou úkoly typu projít a nafotit staré cesty, odhadnout účel zničených staveb. 


Školní rok 2013/2014 

Navštívili jsme navštívili tyto lokality. 

Sklenářovice přes Rýchorský Dvůr (říjen 2013) 

    Poprvé spolu. Mlhou přes hory. Bunkry, kříže, mechem obrostlý jasan. Krávy, koně, houpavá tráva na slatiništi. Nakonec se stejně mlha zvedla. 

    Trasa Babí - Dvorský les - Rýchorský Dvůr - Sklenářovice - Bystřice - Mladé Buky. 

Debrné – vesnice, kterou odnesl film a voda (leden 2014) 

    Letní leden. Chodíme v tričkách, chodíme mlhou, chodíme jinam. Výhledy až na Vraní a Jestřebí hory. Starý německý hřbitov. Brodíme se vrstvou popela u Mrtvého jezera. 

    Trasa Lhota u Trutnova - Debrné - Lhota u Trutnova.

Sklenářovice – domy, stodoly a mléčnice (březen 2014) 

    Stoupáme německými úvozovými cestami na Rýchory. Lidská noha sem dosud nevročila. Bábovka na boudě. Výhledy na Maxovce. U Sklenářovického kříže se dělíme a hledáme staré domy. Když se sejdeme, zapneme minohledačku a nestačíme se divit.

    Trasa Horní Maršov - Rýchorská bouda - Sklenářovice - Bystřice - Kalná Voda.

   

Školní rok 2013/2014 


Zahájili jsme v září lehkou geokešingovou hrou v okolí školy. A následující měsíc pokračovali v terénu. 

Sklenářovice – starými cestami (říjen 2014) 

    Z Kalné Vody Zlatou cestou. Pokes s Vlastíkem Kadeřábkem. Starými cestami hluboko do lesů a vysoko do hor. Sraz na snosu. Cesta po bývalé pastvině pod Rýchorským Dvorem. Jeleni, strže, buky. Přes Vernířovické louky do Prkenného Dolu. 

    Trasa Kalná Voda - Sklenářovice - Sklenářovický vrch - Vernířovice - Prkenný Důl.
GALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS


Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Jan Rejl
Mgr. Jiří Svoboda