Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Charakteristika předmětu

Zeměpis je všude kolem nás. Ať je i v nás.

Zeměpis na naší škole

Zeměpis je předmět, který se snaží přiblížit studentům přírodu a život lidí v různých částech světa, popsat podobnost i různorodost oblastí, vysvětlit stejné principy fungující v různých podmínkách. Chceme studenty motivovat k vlastnímu poznávání světa, Evropy, republiky i blízkého okolí bydliště. Hlavní otázky padající při hodinách zeměpisu (i při onom poznávání) by neměly být "Co, Kde, Kolik...?", ale spíše "Proč, Jak, S čím to souvisí - a hlavně - Co si o tom myslíte...?"

 

Výuka zeměpisu probíhá po dvou liniích

Regionální zeměpis: Popis kontinentů, jejich kontinentů, jednotlivých států i menších, avšak zajímavých oblastí.

Obecný zeměpis: Studium jednotlivých složek přírody a společnosti (přírodní sféry, jako jsou atmosféra či hydrosféra a sféra socioekonomická, tedy obyvatelstvo či ekonomika) a především vazeb mezi nimi.

 

Týdenní hodinová dotace

Nižší gymnázium

Prima

    2 hodiny

    Zeměpis jako věda, Regionální geografie Světového oceánu, Afriky, Austrálie a Oceánie, Asie, Polárních oblastí

Sekunda

    2 hodiny

    Regionální geografie Ameriky, Evropy  

Tercie

    2 hodiny

    Geografie České republiky

Kvarta

    1,5 hodiny

    Obecná geografie – fyzická geografie, socioekonomická geografie

    Výuka probíhá v úzké součinnosti s předmětem biologií


Vyšší gymnázium

Kvinta a 1.ročník

    2 hodiny

    Regionální geografie mimoevropských regionů světa

Sexta a 2.ročník

    Regionální geografie Evropy, Geografie České republiky

    2 hodiny

Septima a 3.ročník

    Obecná geografie – fyzická geografie, socioekonomická geografie

    Navíc možnost navštěvovat předmět Volitelný zeměpis (2 hodiny)

Oktáva a 4.ročník

    Již se nevyučuje.

    Volitelný zeměpis (2 hodiny) nebo i Zeměpisný seminář (2 hodiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UČITELÉ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS


Mgr. Jan Rejl
Mgr. Jiří Svoboda
PaedDr. Růžena Veselá
Mgr. Vladimíra Zajíčková