Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Charakteristika předmětu

Zeměpis je všude kolem nás. Ať je i v nás.

Zeměpis na naší škole

Zeměpis je předmět, který se snaží přiblížit studentům přírodu a život lidí v různých částech světa, popsat podobnost i různorodost oblastí, vysvětlit stejné principy fungující v různých podmínkách. Chceme studenty motivovat k vlastnímu poznávání světa, Evropy, republiky i blízkého okolí bydliště. Hlavní otázky padající při hodinách zeměpisu (i při onom poznávání) by neměly být "Co, Kde, Kolik...?", ale spíše "Proč, Jak, S čím to souvisí - a hlavně - Co si o tom myslíte...?"

 

Výuka zeměpisu probíhá po dvou liniích

Regionální zeměpis: Popis kontinentů, jejich kontinentů, jednotlivých států i menších, avšak zajímavých oblastí.

Obecný zeměpis: Studium jednotlivých složek přírody a společnosti (přírodní sféry, jako jsou atmosféra či hydrosféra a sféra socioekonomická, tedy obyvatelstvo či ekonomika) a především vazeb mezi nimi.

 

Týdenní hodinová dotace

Nižší gymnázium

Prima

    2 hodiny

    Zeměpis jako věda, Regionální geografie Světového oceánu, Afriky, Austrálie a Oceánie, Asie, Polárních oblastí

Sekunda

    2 hodiny

    Regionální geografie Ameriky, Evropy  

Tercie

    2 hodiny

    Geografie České republiky

Kvarta

    1,5 hodiny

    Obecná geografie – fyzická geografie, socioekonomická geografie

    Výuka probíhá v úzké součinnosti s předmětem biologií


Vyšší gymnázium

Kvinta a 1.ročník

    2 hodiny

    Regionální geografie mimoevropských regionů světa

Sexta a 2.ročník

    Regionální geografie Evropy, Geografie České republiky

    2 hodiny

Septima a 3.ročník

    Obecná geografie – fyzická geografie, socioekonomická geografie

    Navíc možnost navštěvovat předmět Volitelný zeměpis (2 hodiny)

Oktáva a 4.ročník

    Již se nevyučuje.

    Volitelný zeměpis (2 hodiny) nebo i Zeměpisný seminář (2 hodiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UČITELÉ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS


Mgr. Jan Rejl
Mgr. Jiří Svoboda
PaedDr. Růžena Veselá
Mgr. Vladimíra Zajíčková