Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Maturovat ze zeměpisu? Maturovat s radostí!

Nová maturitní témata ze zeměpisu. Platná poprvé pro jarní termín maturit roku 2021.


Celkem 28 témat, každé s rámcovou osnovou. Tak, jak jsou vidět zde, tak budou použity i při samotné maturitní zkoušce. 


Dále jsou připojeny grafické podklady, více než 500 fotografií, tabulek, grafů, log, tematických map. Při profilové maturitní zkoušce ze zeměpisu dostane je student obdrží již na přípravu ("potítko"). Cílem ústní zkoušky rozhodně není dokázat postupně pojmenovat a popsat jednotlivé fotografie, mapy či grafy, které jsou k danému tématu připojeny. Grafické podklady slouží především k vhodnému propojení přípravy zkoušeného, jeho výkladu a odpovědí na otázky zkoušejícím a komise. Pro ujasnění je připojen dále i materiál, který pojmenovává, případně popisuje a vysvětluje jednotlivé grafické podklady. 


PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
graficke-podklady-regiony-zeme-mimoevropske-regiony-1-7.pdf STÁHNOUT
graficke-podklady-regiony-zeme-evropske-regiony-8-15.pdf STÁHNOUT
graficke-podklady-ceska-republika-16-20.pdf STÁHNOUT
graficke-podklady-obecna-geografie-21-28.pdf STÁHNOUT
maturitni-temata-ze-zemepisu-seznam-temat-a-osnovy.pdf STÁHNOUT
maturita-ze-zemepisu-vysvetleni-grafickych-podkladu.pdf STÁHNOUT

UČITELÉ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS


Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Jan Rejl
Mgr. Jiří Svoboda