Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Tělesná výchova je tu pro Vás ...

Po studentsku tělocvik, tělák je na gymnáziu v Trutnově vyučován od samých počátků naší školy.
To znamená, že již téměř sto let si naši studenti mají možnost na hodinách Tv pravidelně okysličit namáhané mozkové závity a protáhnout svá znavená mladá těla.

Odreagování, relaxace, posílení organismu, navození si příjemných pocitů, které při tělesné aktivitě vznikají, překonávání překážek, lepší poznání sebe sama
i svých spolužáků, zvládnutí nových pohybových dovedností, prohloubení znalostí o historii sportu či pravidlech jednotlivých her, možnost vyzkoušet si sporty nové i netradiční, tak to je to, o co nám na gymnáziu v Trutnově při tělesné výchově jde.


Hodinová týdenní dotace Tv je pro studenty nižšího gymnázia, 5.X a 1.AB tři hodiny, pro ostatní studenty vyššího gymnázia dvě hodiny

Výuka Tv je navíc obohacena v každém ročníku nějakým zajímavým sportovním kurzem.


prima, 1.roč.
seznamovací pobyt v přírodě
3 dny
sekunda
lyžařský kurz
6 dní
tercie
vodácký kurz - rafty
2 dny
kvarta
tábornický kurz
3 dny
kvinta, 1. roč.
lyžařský kurz
6 dní
sexta, 2.roč.
sportovní kurz
5 dní
septima
vodácký kurz - kanoe
3 dny
3. ročníky
vodácký kurz - rafty
2 dny

Studenti vyššího gymnázia se navíc mohou zúčastnit výběrového vodáckého kurzu na rakouských řekách 
nebo cykloturistického kurzu v Itálii na ostrově Elba.

Termíny těchto výběrových kurzů jsou závislé na možnostech školy a zájmu studentů.

Kromě toho je pro všechny studenty vyhrazeno každé páteční odpoledne ve velké hale k rekreačnímu sportování. 
Zájemci mohou navštěvovat po domluvě s Mgr. R. Veselou také školní posilovnu.

V průběhu celého školního roku probíhají na škole mezitřídní turnaje ve volejbale, fotbale či skoku do výšky.
Nejlepší studenti potom úspěšně reprezentují školu na okresních a krajských přeborech.
Výjimkou nejsou ani medailová umístění v republikových finále.
Vrcholem našich reprezentací byla účast dívek na světových finále v přespolním běhu a v basketbalu.
 


Prostorové podmínky

Výborné podmínky pro výuku TV skýtá prostorná hala gymnázia (25 x 50m, výška 14m) postavená v roce 1991. V roce 2018 prošla zásadní rekonstrukcí, kdy kromě celkového zateplení haly byla položena i nová palubovka a instalováno nové osvětlení.
Na kvalitní palubovce zde na třech hřištích oddělených sítěmi mohou současně probíhat tři samostatné vyučovací jednotky Tv.
Výuka v hale je zaměřena především na míčové hry (volejbal, kopaná, basketbal, házená, florbal, nohejbal aj.), dále na atletickou průpravu včetně skoku
do výšky a do hodin jsou pravidelně zařazována i gymnastická, posilovací a protahovací cvičení. 
Klasickou gymnastiku na nářadí provozujeme ve speciálně vybavené menší tělocvičně. 
Posilovací kondiční cvičení může probíhat i ve vlastní posilovně. 
Pro atletiku je hojně využíváno venkovní hřiště s atletickým oválem a sektory pro skok daleký a vrh koulí. 
Od roku 2007 zde využíváme i víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Některé hodiny Tv probíhají i na kluzišti, v plaveckém bazénu nebo v přírodě v nedaleké Dračí rokli a v jejím okolí.

I přes poměrně kvalitní prostorové a materiální podmínky pro výuku tělesné výchovy bychom tyto rádi do budoucna dále zlepšovali.
Konkrétně se jedná o postupnou rekonstrukci atletického hřiště včetně položení umělého povrchu na běžeckou dráhu.


Materiální zabezpečení

Po materiální stránce je výuka TV výborně zajištěna. 
Při míčových hrách má každý student k dispozici vlastní míč pro daný sport. 
Vybavenost gymnastickým nářadím a náčiním je na školní poměry nadstandardní. 
Pro potřeby vodáckých kurzů škola dále vlastní deset raftů Colorado a kompletní vodáckou výbavu (pádla, vesty, helmy a neopreny) pro šedesát studentů.
Na dalších kurzech často využíváme i vlastní horolezeckou výzbroj, vzduchovky nebo výbavu pro orientační běh. Studenti si mohou také zapůjčit brusle, sjezdové lyže a cyklistické helmy.


Věřme, že Gymnázium Trutnov a sport budou i nadále patřit neodmyslitelně k sobě. 
Přejme si, aby i další a další studenti rádi vzpomínali na chvíle plné sportu, pohybu a zábavy, které společně prožili na této škole.

Aby všechno tohle klaplo, o to se stará sehraná sestava tělocvikářů Gymnázia Trutnov (viz foto z r. 2016).


GALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA


Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zdeněk Honzera
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Ladislav Šafář
Mgr. Markéta Šlofarová
Ing. Karel Urban, CSc.
PaedDr. Růžena Veselá