Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Tělesná výchova je tu pro Vás ...

Po studentsku tělocvik, tělák je na gymnáziu v Trutnově vyučován od samých počátků naší školy.
To znamená, že již přes devadesát let si naši studenti mají možnost na hodinách Tv pravidelně okysličit namáhané mozkové závity a protáhnout svá znavená mladá těla.

Odreagování, relaxace, posílení organismu, navození si příjemných pocitů, které při tělesné aktivitě vznikají, překonávání překážek, lepší poznání sebe sama
i svých spolužáků, zvládnutí nových pohybových dovedností, prohloubení znalostí o historii sportu či pravidlech jednotlivých her, možnost vyzkoušet si sporty nové i netradiční, tak to je to, o co nám na gymnáziu v Trutnově při tělesné výchově jde.


Hodinová týdenní dotace Tv je pro studenty nižšího gymnázia, 5.X a 1.AB tři hodiny, pro ostatní studenty vyššího gymnázia dvě hodiny

Výuka Tv je navíc obohacena v každém ročníku nějakým zajímavým sportovním kurzem.


prima
seznamovací pobyt v přírodě
3 dny
sekunda
lyžařský kurz
6 dní
tercie
vodácký kurz - rafty
2 dny
kvarta
tábornický kurz
3 dny
kvinta, 1. roč.
lyžařský kurz
6 dní
sexta, 2.roč.
sportovní kurz
5 dní
septima
vodácký kurz - kanoe
3 dny
3. ročníky
vodácký kurz - rafty
2 dny

Studenti vyššího gymnázia se navíc mohou zúčastnit výběrového lyžařského kurzu v Alpách, výběrového vodáckého kurzu na rakouských řekách 
nebo cykloturistického kurzu v Itálii na ostrově Elba.

Termíny těchto výběrových kurzů jsou závislé na možnostech školy a zájmu studentů.

Kromě toho je pro všechny studenty vyhrazeno každé páteční odpoledne ve velké hale k rekreačnímu sportování. 
Zájemci mohou navštěvovat po domluvě s Mgr. R. Veselou také školní posilovnu.

V průběhu celého školního roku probíhají na škole mezitřídní turnaje ve volejbale, fotbale, vybíjené, přehazované či skoku do výšky.
Nejlepší studenti potom úspěšně reprezentují školu na okresních a krajských přeborech.
Výjimkou nejsou ani medailová umístění v republikových finále.
Vrcholem našich reprezentací byla účast dívek na světových finále v přespolním běhu a v basketbalu.
 


Prostorové podmínky

Výborné podmínky pro výuku TV skýtá prostorná hala gymnázia (25 x 50m, výška 14m) postavená v roce 1991. 
Na kvalitní dřevěné palubovce zde na třech hřištích oddělených sítěmi mohou současně probíhat tři samostatné vyučovací jednotky Tv.
Výuka v hale je zaměřena především na míčové hry (volejbal, kopaná, basketbal, házená, florbal, nohejbal aj.), dále na atletickou průpravu včetně skoku
do výšky a do hodin jsou pravidelně zařazována i gymnastická, posilovací a protahovací cvičení. 
Klasickou gymnastiku na nářadí provozujeme ve speciálně vybavené menší tělocvičně. 
Posilovací kondiční cvičení může probíhat i ve vlastní posilovně. 
Pro atletiku je hojně využíváno venkovní hřiště s atletickým oválem a sektory pro skok daleký a vrh koulí. 
Od roku 2007 zde využíváme i víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Některé hodiny Tv probíhají i na kluzišti, v plaveckém bazénu nebo v přírodě v nedaleké Dračí rokli a v jejím okolí.

I přes poměrně kvalitní prostorové a materiální podmínky pro výuku tělesné výchovy bychom tyto rádi do budoucna dále zlepšovali.
Konkrétně se jedná o postupnou rekonstrukci atletického hřiště včetně položení umělého povrchu na běžeckou dráhu.


Materiální zabezpečení

Po materiální stránce je výuka TV výborně zajištěna. 
Při míčových hrách má každý student k dispozici vlastní míč pro daný sport. 
Vybavenost gymnastickým nářadím a náčiním je na školní poměry nadstandardní. 
Pro potřeby vodáckých kurzů škola dále vlastní deset raftů Colorado a kompletní vodáckou výbavu (pádla, vesty, helmy a neopreny) pro šedesát studentů.
Na dalších kurzech často využíváme i vlastní horolezeckou výzbroj, vzduchovky nebo výbavu pro orientační běh. Studenti si mohou také zapůjčit brusle, sjezdové lyže a cyklistické helmy.


Věřme, že Gymnázium Trutnov a sport budou i nadále patřit neodmyslitelně k sobě. 
Přejme si, aby i další a další studenti rádi vzpomínali na chvíle plné sportu, pohybu a zábavy, které společně prožili na této škole.

Aby všechno tohle klaplo, o to se stará sehraná sestava tělocvikářů Gymnázia Trutnov (viz foto z r. 2016).


GALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA


Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zdeněk Honzera
Mgr. Hana Krouželová
Mgr. Ivana Pekárková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Ladislav Šafář
Mgr. Markéta Šlofarová
Ing. Karel Urban, CSc.
PaedDr. Růžena Veselá