Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Ve středu 28. 6. se studenti 1. A a 6. X zúčastnili besedy s šéfeditorem zpravodajského webu Aktuálně.cz Martinem Cápem. Beseda proběhla v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Hlavním cílem akce s názvem Týdny mediálního vzdělávání bylo seznámit žáky základních a středních škol se současným mediálním světem a zprostředkovat jim debaty s odborníky.


Studenti nejprve zhlédli krátký dokumentární film Nic než lži, který rozšířil jejich pohled na problematiku dezinformací v médiích, poté se už slova ujal M. Cáp a seznámil je s prací redakce, šéfeditora i základními novinářskými žánry. Největší prostor byl věnován dotazům studentů, na které M. Cáp odpovídal upřímně a srozumitelně, ať už byly více či méně osobní.

Beseda byla velmi poučná a díky vtipným poznámkám a názorným příkladům i zábavná.

Názory studentů:

„Myslím, že pan Cáp ví, o čem mluví, má to v hlavě srovnané a dokáže pohotově a jasně odpovídat na námi položené dotazy i bez předchozí přípravy.“

„Podle mě inspiroval spoustu studentů, kteří o novinařině uvažují, sledují dění okolo a nemohou se rozhodnout, zda se tomu budou v budoucnu věnovat.“

„Ideální způsob, jak efektivně a příjemně předat informace publiku. Tak bych popsala přístup přednášejícího.“

„Šéfeditor nám odpověděl na všechny dotazy přímo a věcně a bylo vidět, že je mu naše společnost příjemná a že si besedu užil stejně jako my.“

Samanta Fischerová, 6. X

(beseda se konala pod patronací komise SV)


GALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY


Mgr. Václav Fojt
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Zuzana Vařáková